BiebPanel-onderzoek: hoe betrokken bent u bij de bibliotheek?

Gepubliceerd op: 25 oktober 2017 09:45

Ruim 650 deelnemers aan BiebPanel ontvingen in juni een uitnodiging om aan te geven hoe betrokken zij zijn bij de bibliotheek. BiebPanel is het online klantenpanel van de Bibliotheek aan de Vliet. De resultaten van het onderzoek leggen wij graag aan u voor.

Op dit moment zijn nog niet veel leden van BiebPanel betrokken bij de bibliotheek in de vorm van ondersteuning. Zij zijn wel enthousiast over de bibliotheek en bereid die in de toekomst te ondersteunen. De belangrijkste redenen om dat te gaan doen zijn het voortbestaan van de bibliotheek, maatschappelijke betrokkenheid en het opdoen van sociale contacten.

Enthousiast

Zoals gezegd, BiebPanelleden zijn enthousiast over de bibliotheek en zij geven een score van 7,9.

De belangrijkste redenen voor het enthousiasme:

 • goede collectie;
 • vriendelijke en hulpvaardige medewerkers;
 • en de prettige sfeer in de bibliotheek. 

Er zijn ook verbeterpunten:

 • de indeling van de boeken;
 • de actualiteit van de collectie;
 • en de omvang van de collectie.

Vijf onderwerpen

In de online enquête stonden vijf onderwerpen centraal als het gaat om het verhogen van betrokkenheid bij de bibliotheek:

 1. Hulp bij activiteiten van de bibliotheek
 2. Hulp in de vorm van donaties
 3. Afsluiten van een Vriendenabonnement
 4. Sponsoring door commerciële bedrijven
 5. Boetevrij lenen

Hulp bij activiteiten

Eén op de tien BiebPanelleden heeft interesse om de bibliotheek in de toekomst te ondersteunen bij activiteiten of projecten. Vier op de tien leden overwegen dit te gaan doen. De meest genoemde activiteiten zijn: leesbevordering bij kinderen en het tegengaan van laaggeletterdheid. Bij de bibliotheek zijn al enkele jaren enthousiaste vrijwilligers actief bij het ‘50+ leest voor’. Zij lezen voor op peuterspeelzalen en basisscholen. Verder is er een groep vrijwilligers die onmisbare hulp biedt in de Taalhuizen in de bibliotheek. Ook het Filmhuis Rijswijk werkt met vrijwilligers.

Donaties

De bereidheid om in de toekomst geld te doneren aan de bibliotheek ligt bij de Bibliotheek aan de Vliet hoger dan bij andere bibliotheken in het land. Als leden geld doneren, willen ze het liefst dat dit wordt besteed aan het bevorderen van leesplezier bij de jeugd of het tegengaan van laaggeletterdheid. Geld dat aan de bibliotheek wordt geschonken is vaak aftrekbaar van de belasting via de ANBI-regeling. De Bibliotheek aan de Vliet voegt al enkele jaren bij de contributienota een folder toe die informatie geeft over het doen van een vrijwillige donatie. 

Vriendenabonnement

20 % van de leden geeft aan een vriendenabonnement aansprekend te vinden. En wel om twee redenen: het belang dat men hecht aan het voortbestaan van de bibliotheek en het zich meer betrollen voelen bij de bibliotheek.

Sponsoring

Vier op de tien panelleden vinden het sponsoren van de bibliotheek door een commercieel bedrijf een goed idee. Wel is het van belang om te zorgen dat de bibliotheek onafhankelijk blijft. En de sponsor moet in lijn zijn met de missie en de doelstelling van de bibliotheek.

Boetevrij lenen

De deelnemers aan BiebPanel zijn er tegen dat de bibliotheek boetevrij lenen invoert. Het is de eigen verantwoordelijkheid van leners of zij hun materialen op tijd terugbrengen, is de meest gegeven reactie. Boetevrij lenen kan leiden tot het minder snel terugbrengen van de materialen. Dat heeft weer het gevolg dat er minder boeken beschikbaar zijn in de bibliotheek. Het schrappen van te-laat-geld zal niet leiden tot meer betrokkenheid bij de bibliotheek, geven de antwoorden aan.

Wat we gaan doen met de uitkomsten van het onderzoek

 • Op de website aangeven welke mogelijkheden er zijn om de bibliotheek te steunen.

- Alle mogelijkheden voor vrijwilligers op een rijtje zetten.

- Vrijwillige donaties beter onder de aandacht brengen en concreet aangeven wat we met de opbrengst doen.

 • Meer samenwerkingen aangaan met commerciële partijen. 

- Benadrukken dat bij dergelijke samenwerkingen de onafhankelijkheid van de bibliotheek gewaarborgd blijft.

 • Nieuwe abonnementenstructuren onderzoeken.

BiebPanel

Wilt u meer informatie over BiebPanel of wilt u zich aanmelden? Kijk op onze speciale BiebPanel-pagina.