Bibliotheek bereidt zich voor op de toekomst

Gepubliceerd op: 16 juli 2019 14:30

De bibliotheek en gemeente Leidschendam-Voorburg onderzoeken al enige tijd de mogelijkheid van een andere invulling van het bibliotheekwerk in Leidschendam-Voorburg. Een concreet voornemen is om de bibliotheek aan het Fluitpolderplein te verplaatsen naar het Damcentrum. Omdat het gebruik van de bibliotheek aan het Fluitpolderplein achterblijft bij de verwachtingen, accepteert de bibliotheek dat er gezocht wordt naar een andere, goedkopere locatie. Voor de verplaatsing is nog geen datum vastgesteld. In het najaar spreekt de gemeenteraad zich uit over de plannen. Daarna komt er meer duidelijkheid.

Wat gaat er gebeuren?

  1. Binnenkort start de zoektocht naar een geschikte locatie in het Damcentrum.
  2. Daarnaast heeft de bibliotheek de intentie om nauwer samen te werken met de basisscholen in Leidschendam. Om het leesplezier te stimuleren en de digitale vaardigheden te vergroten.
  3. Voor activiteiten op het gebied van bestrijding laaggeletterdheid en digitale scholing voor volwassenen is het de bedoeling dat deze activiteiten in de wijk met en bij maatschappelijke partners gaan plaatsvinden.
  4. De bibliotheek in Voorburg blijft op de huidige locatie bestaan als hoofdvestiging.

De bibliotheek vertrekt niet eerder vanuit het Fluitpolderplein dan dat er vervangende huisvesting is in het Damcentrum. En er afspraken zijn gemaakt met de basisscholen en welzijnspartners om tot een goede oplossing te komen voor het bibliotheekwerk in de overige wijken in Leidschendam.

Waarom deze veranderingen?

De bibliotheek moet uiterlijk in 2022 voor €325.000 bezuinigen. Door de bibliotheek aan het Fluitpolderplein te verplaatsen naar een kleinere, goedkopere locatie in het Damcentrum wordt een deel van de bezuiniging ingeboekt.

Wat betekent dit voor de bibliotheek in Rijswijk?

Voor de bibliotheekvoorziening in Rijswijk mag deze ontwikkeling geen effect hebben. Door de nieuwe opzet van het bibliotheekwerk in Leidschendam-Voorburg wordt in elk geval een voorstel tot aanpassing gedaan voor de samenwerkingsovereenkomst tussen de bibliotheek, gemeente Leidschendam-Voorburg en gemeente Rijswijk.