BiebPanel resultaten activiteiten en samenwerkingspartners

Gepubliceerd op: 25 mei 2016 12:00

biebpanel ontmoetings- en verblijfsfunctie

De deelnemers van het online klantenpanel (BiebPanel) van de Bibliotheek aan de Vliet zijn te spreken over de activiteiten die de bibliotheek organiseert. Dat is één van de uitkomsten van het onderzoek dat het afgelopen najaar onder bijna 500 BiebPanel-leden werd gehouden. Het onderzoek laat verder zien dat de leden van het klantenpanel waarde hechten aan de samenwerking van de bibliotheek met andere organisaties.

Activiteiten
Eén op de vijf leden van het BiebPanel bezocht het afgelopen jaar een activiteit van de bibliotheek. Hun oordeel over de bezochte activiteit is positief. 85% gaf aan de activiteiten van de bibliotheek aan te bevelen bij familie en vrienden. De activiteiten worden positief beoordeeld omdat ze interessant en leerzaam zijn, leuk en gezellig en soms gratis.

Films favoriet
Filmvertoningen zijn duidelijk favoriet bij de bezoekers van activiteiten. Het Filmhuis in de bibliotheek in Rijswijk kent een trouwe groep vaste bezoekers. Daarnaast scoren presentaties van schrijvers, cursussen en tentoonstellingen goed.

Zelfontplooiing
De BiebPanel-leden doen vooral mee aan de activiteiten van de bibliotheek voor zelfontplooiing. En om informatie over een onderwerp te krijgen of voor de ontspanning.

Prettige ruimte
De inrichting van de bibliotheken is ook een reden om activiteiten te bezoeken. 70 % van de deelnemers aan het onderzoek gaf aan de ruimte van de bibliotheek zeer geschikt te vinden voor allerlei activiteiten. In 2013 (Leidschendam), 2014 (Voorburg) en in 2015 (Rijswijk) kregen de bibliotheekvestigingen een nieuwe inrichting. De bibliotheken werden alle drie ingericht volgens dezelfde uitgangspunten. Naast de onderwerpen van de activiteiten speelt de omgeving dus ook een belangrijke rol. “Leuk, kleinschalig en intiem theatertje.”, luidt één van de reacties.

Stem publiek
Gebrek aan tijd en te weinig interesse zijn redenen om niet deel te nemen aan activiteiten van de bibliotheek.

Om meer te weten te komen over de interesses van haar publiek, gaat de bibliotheek haar leden meer betrekken bij de programmering van de activiteiten. Op dit moment werkt de bibliotheek al met evaluatieformulieren bij de activiteiten. Daarop kunnen suggesties voor activiteiten worden gedaan. Voor het programma voor het najaar van 2016 is een poll gemaakt waarop het publiek kan aangeven naar welke sprekers en onderwerpen de voorkeur uitgaat.

Samenwerking
De leden van het BiebPanel zijn ervan op de hoogte dat de bibliotheek samenwerkt met andere bibliotheken, de gemeenten en scholen. Andere samenwerkingspartners die worden genoemd: de Kunstuitleen en het Filmhuis.

Het meest waardevol vindt men de samenwerking met andere bibliotheken. Andere waardevolle partners: scholen, de gemeente, de Kunstuitleen, musea, boekwinkels, centrum voor de kunsten en de lokale theaters.

Samenwerken met andere partners is vooral van waarde voor de maatschappij, zo geven de panelleden aan. De waarde zit vooral in kennis- en informatieuitwisseling en in de laagdrempeligheid van de bibliotheek. Omdat de inrichting van de bibliotheken als erg prettig wordt ervaren, zijn de bibliotheken bijzonder geschikt om te delen met andere instellingen. De Kunstuitleen in Rijswijk wordt genoemd als goed voorbeeld. Met het realiseren van de Taalhuizen in de bibliotheken Leidschendam, Rijswijk en Voorburg zette de bibliotheek een belangrijke stap in samenwerking met externe partners bij de bestrijding van laaggeletterdheid.

Delen
Andere voorbeelden van het delen van de gebouwen: de bibliotheek in Rijswijk wordt in de avonduren gebruikt door een fotoclub en de EHBO-vereniging. Overdag zijn er in de bibliotheken regelmatig cursussen van SeniorWeb. Op haar beurt maakt de bibliotheek weer gebruik van Theater Ludens in Voorburg en de Rijswijkse Schouwburg. Daar worden activiteiten gehouden die beide partners gezamenlijk organiseren.

Toekomst
Wat gaat de Bibliotheek aan de Vliet doen met de uitkomsten van het BiebPanel-onderzoek?

  • Leden en niet-leden actief betrekken bij de programmering van de bibliotheek
  • Samenwerking met huidige partners verder uitbouwen
  • Contacten opbouwen met nieuwe lokale partners, zoals zorginstellingen en welzijnswerk
Infographic Voor het totale BiebPanel (dus van alle deelnemende bibliotheken in Nederland) is er een infographic gemaakt. Bekijk de infographic van het totale BiebPanel. De resultaten van de Bibliotheek aan de Vliet wijkt op een punt af van het totale BiebPanel. De panelleden van de Bibliotheek aan de Vliet bezoeken duidelijk vaker filmvertoningen en cursussen in de bibliotheek dan gemiddeld in het totale Panel.    Meer informatie over BiebPanel Wilt u meer informatie over BiebPanel of wilt u zich aanmelden? Kijk op onze speciale BiebPanel-pagina.