Biebpanel: De bibliotheek van de toekomst.

Gepubliceerd op: 7 maart 2017 12:35

BiebPanel is het online klantenpanel van de openbare bibliotheken in Nederland. BiebPanel onderzocht hoe de leden denken over de toekomst van de bibliotheek. Ook de 500 leden van de Bibliotheek aan de Vliet, die lid zijn van BiebPanel, kregen een uitnodiging om hun mening te geven. Die vindt u terug in onderstaande tekst.

Het onderzoek viel in vier delen uiteen:

 1. Hoe zien de BiebPanelleden de toekomst van hun bibliotheek?
 2. Wat is het belang van de bibliotheek in de toekomst?
 3. Welke type bibliotheek spreekt de leden het meest aan?
 4. Hoe willen leden zich in de toekomst inzetten voor de bibliotheek?

1. De toekomst van de bibliotheek

Volgens de leden van de Bibliotheek aan de Vliet spelen boeken over tien jaar nog steeds een belangrijke rol. Hun voorkeur gaat uit naar een breed en actueel aanbod van papieren boeken en een ruimer en actueler aanbod van e-books.

Digitale diensten worden ook vaak genoemd als iets wat de bibliotheek in toenemende mate moet aanbieden.

Verder hebben veel leden wensen ten aanzien van de fysieke ruimte in de bibliotheken. Er is behoefte aan rustige plekken om te lezen en te werken en sociale ontmoetingsplekken. De voorkeur gaat uit naar multifunctionele, ruime, lichte en laagdrempelige voorzieningen.

Veel van wat de deelnemers aangeven belangrijk te vinden is al voorhanden in de bibliotheek: een ruime collectie en een gevarieerd en aansprekend activiteitenaanbod in een moderne, prettige omgeving.

“Ik vind de veranderingen van de laatste tijd, waarbij veel boeken uitgestald liggen en er veel plek is om te zitten heel fijn. Misschien nog iets meer inrichten als ontmoetingsruimte.”

            

2. Belang van de bibliotheek

Lenen, lezen en (digitale) informatie. Enkele belangrijke functies van de bibliotheek in de toekomst, volgens de deelnemers van BiebPanel.

Verder denken de leden dat er over tien jaar nog steeds belangstelling is voor:

 • cursussen op het gebied van hobby, studie of werk
 • hulp aan vluchtelingen
 • kinderactiviteiten
 • films
 • voorstellingen
 • tentoonstellingen

De maatschappelijke functie van de bibliotheek kan in de toekomst nog beter worden benut. Suggesties die hier worden gegeven:

 • hulp bij het invullen van formulieren
 • juridische en financieel advies
 • gemeentelijke diensten
 • sociale functie: anderen ontmoeten en kennis en ervaring delen, repair café, oefenruimtes

De leden van de bibliotheek staan open voor nieuwe diensten en ideeën. Hier ligt een opdracht voor de bibliotheek om met leden en niet-leden in gesprek te gaan om te achterhalen waar behoefte aan is.

“Betrek mensen bij het product dat de bibliotheek aanbiedt.”

             

3. Hoe kan de bibliotheek er in de toekomst uitzien?

Lezen en informatie en persoonlijke ontwikkeling zijn de ‘klassieke’ functies van de bibliotheek die ook in de toekomst nog velen zullen aanspreken. De deelnemers aan BiebPanel wezen ook op het belang van andere aandachtsgebieden:

 • jeugd en onderwijs
 • ontmoeting en verblijf
 • participatie en zelfredzaamheid
 • (digitale) communityvorming
 • wetenschap en techniek

“Meegaan met de digitale ontwikkeling. Studie en leesruimte bieden. Inspelen op modetrends en daarover materiaal aanbieden.”


Persoonlijke ontwikkeling scoort hoog bij de leden van BiebPanel. De bibliotheek als partner in persoonlijke ontwikkeling zien we ook terug in campagne ‘de Bibliotheek maakt je rijker’.

4. Zelf actief worden in de bibliotheek

Zes op de tien leden geeft aan op één of andere manier actief te willen zijn in de bibliotheek. Dan denkt men vooral aan het geven van workshops of lezingen, voorlezen en het geven van taallessen en het gebruik van ruimtes voor vergaderingen en bijeenkomsten van leesclubs.

“Voorlichting geven over voeding. Heb als vrijwilliger verse maaltijden bereid voor ouderen. Ik heb gemerkt dat ouderen graag meer over voeding willen weten, maar niet weten waar ze informatie kunnen vinden.”


Leden actief benaderen om te participeren lijkt een goede kans om meer betrokkenheid bij de bibliotheek te bereiken.

_______________________________________________________________________________________

Een aantal uitkomsten van dit BiebPanel-onderzoek zien we in het Beleidsplan 2017 – 2020 van de Bibliotheek aan de Vliet terug als beleidsvoornemens voor de komende jaren. Zo wil de bibliotheek zich onder andere ontwikkelen tot een maatschappelijke bibliotheek, met als doel mensen, organisaties en kennis te verbinden.

Samenwerken met andere organisaties, binnen en buiten de fysieke bibliotheek, is één van de speerpunten de komende jaren. Door samen te werken met andere organisaties kan de bibliotheek bijdragen aan een samenleving waarin kwetsbare groepen terecht kunnen bij de bibliotheek voor bijvoorbeeld het (beter) leren van de Nederlandse taal of het opdoen van digitale vaardigheden.

Enkele antwoorden op de open vragen uit het onderzoek hebben we, tussen aanhalingstekens, opgenomen in bovenstaande tekst.

Biebpanel

Wilt u meer informatie over Biebpanel of wilt u zich aanmelden? Kijk op onze speciale Biebpanel-pagina.