BiebPanel resultaten communicatie-onderzoek

Gepubliceerd op: 23 december 2015 12:00

biebpanel ontmoetings- en verblijfsfunctie

In oktober 2015 is een onderzoek uitgevoerd onder onze BiebPanel-leden wat de behoefte en de tevredenheid is ten aanzien van de communicatie van de bibliotheek. In dit nieuwsbericht leest u de belangrijkste resultaten uit het onderzoek. Daarnaast leest u wat wij met deze uitkomsten gaan doen.

Belangrijkste uitkomsten    

 • De meerderheid van de bibliotheekleden is tevreden met de communicatie vanuit de bibliotheek. De tevredenheid over de frequentie van communiceren is in de Bibliotheek aan de Vliet (84%) zelfs nog iets groter dan in het totale Panel (78%).
 • Hoewel moderne communicatiemiddelen zoals social media in opkomst zijn, zoeken leden algemene informatie nog het liefst via de website (60%), en persoonlijk relevante informatie via de medewerkers (39%), de website (27%) en/of de e-mail (26%).
 • Men gebruikt vooral de website (65%) en de nieuwsbrief (65%) voor informatie over de bibliotheek, op afstand gevolgd door berichten in de krant (35%), medewerkers (34%) en posters in de bibliotheek (24%).
 • De digitale nieuwsbrief wordt in de Bibliotheek aan de Vliet (65%) veel vaker gebruikt om informatie over de bibliotheek te zoeken en te bekijken dan in het totale Panel (46%). Ook pc’s worden in de Bibliotheek aan de Vliet (22%) vaker gebruikt dan gemiddeld in het totale Panel (16%).
 • In de digitale nieuwsbrief lezen panelleden het liefst informatie over aanwinsten (79%), de bibliotheek zelf (67%), activiteiten voor volwassenen (67%) en leestips (62%).
 • Vooral de e-mails met het reserveringsbericht (100%) en de inleverattentie (98%) worden in de Bibliotheek aan de Vliet zeer gewaardeerd.
 • De helft van de panelleden (52%) heeft geen voorkeur voor een formele of informele toon in de communicatie. Van de overige groep wil een groter deel (31%) formeel worden aangesproken. Panelleden worden momenteel aangesproken op de manier die ze passend vinden (62%), of ze hebben er geen mening over (34%).
 • Een derde van de panelleden (36%) heeft de website in de afgelopen week nog bezocht. Gemiddeld beoordelen gebruikers de website redelijk goed (7,6).
 • De website wordt op meerdere apparaten gebruikt, het meest via de computer of laptop (93%), gevolgd door tablet (41%) en mobiele telefoon (16%).
 • Bezoekers van de website willen hier vooral aanwinsten (86%), persoonlijke tips over activiteiten (69%), boek reviews (67%) en de meest geleende boeken (65%) op terugvinden.
 • De meerderheid van de panelleden gebruikt social media. In de Bibliotheek aan de Vliet is het gebruik van social media (65%) iets lager dan in het totale Panel (70%).
 • In het totale Panel zijn Facebook (49%), LinkedIn (21%), YouTube (19%) en Google Plus (18%) meest gebruikt. Bibliotheken worden nauwelijks gevolgd (6%) en velen (60%) weten niet of de bibliotheek actief is op social media. De bibliotheek zou volgens de panelleden die de bibliotheek volgen best iets actiever mogen zijn op social media dan nu het geval is.

Voor het totale BiebPanel (dus van alle deelnemende bibliotheken in Nederland) is er een infographic gemaakt. De resultaten van de Bibliotheek aan de Vliet wijken niet veel af van het totale BiebPanel. Bekijk de infographic van het totale BiebPanel.

Wat wij gaan doen

De resultaten van het onderzoek zijn bestudeerd en besproken. Naar aanleiding van het onderzoek ondernemen we de volgende acties:

 • De aanwinstenmails vaker onder de aandacht brengen in de nieuwsbrief.
 • De reserveringsberichten beter onder de aandacht brengen.
 • Meer bekendheid geven aan onze social media door een grotere banner op onze homepage te plaatsen en ze wat vaker in onze nieuwsbrief te vermelden. 
 • De populaire boeken onder de aandacht brengen via een banner of link naar ‘de Bestseller 60’ van het CPNB.
 • Onderzoeken hoe we de website beter kunnen aanpassen op de mobiele apparaten.

Meer informatie over BiebPanel

Wilt u meer informatie over BiebPanel of wilt u zich aanmelden? Kijk op onze speciale BiebPanel-pagina.