BiebPanel-onderzoek: Lezen in de vakantie

Gepubliceerd op: 1 november 2017 14:30

Ruim 400 Biebpanelleden hebben afgelopen zomer deelgenomen aan het BiebPanel-onderzoek over ‘lezen tijdens de vakantieperiode’. BiebPanel is het online klantenpanel van de Bibliotheek aan de Vliet. Hieronder leest u de resultaten van het onderzoek.

Een groot deel van de BiebPanelleden geeft aan de afgelopen zomer boeken gelezen te hebben tijdens de vakantie. Meer dan de helft leest papieren boeken en drie op de tien leden leest (ook) e-books. Slechts een paar procent heeft luisterboeken beluisterd, op cd of digitaal.  

Leesfrequentie tijdens de zomerperiode

42% van de panelleden van de Bibliotheek aan de Vliet lezen in de vakantie meer dan in de rest van het jaar. Een kleine groep leest in de vakantie juist minder dan in de rest van het jaar. Bijna de helft leest in de vakantie evenveel als in de rest van het jaar; dit geldt vooral voor zeer regelmatige bibliotheekbezoekers en 65-plussers.

Lenen bij de bibliotheek

Veel panelleden hebben voor hun vakantieboeken gebruikgemaakt van de Bibliotheek aan de Vliet. Zoals te verwachten geldt dat vooral voor regelmatige bezoekers van de bibliotheek. 14% van de panelleden heeft gebruikgemaakt van het e-bookplatform en circa één op de tien van de VakantieBiebapp. Het e-bookplatform is vooral gebruikt door leden tussen de 16 en 65 jaar.

VakantieBiebapp

De VakantieBiebapp is een app van de Bibliotheek, waarin ruim 60 e-books voor jeugd en volwassenen beschikbaar zijn gedurende de zomerperiode. De e-books zijn gratis te lezen op smartphone en tablet, door zowel leden als niet-leden van de Bibliotheek.

40% van de panelleden van de Bibliotheek aan de Vliet had al eerder over de VakantieBiebapp gehoord, maar heeft er nooit gebruik van gemaakt. Slechts 16% geeft aan de app te gebruiken. Wanneer de VakantieBiebapp wordt gebruikt, dan is dit voornamelijk door vrouwen tussen de 35 en 55 jaar. Het grootste deel van de panelleden had nog niet eerder over de app gehoord.

De panelleden geven aan dat ze de VakantieBiebapp leuk vinden. Bijvoorbeeld omdat de app makkelijk werkt, een gevarieerd aanbod heeft en je door het aanbod soms andere boeken leest dan je normaal zou doen. Het grootste bezwaar is dat het aanbod beperkt is. Daarnaast geeft een deel aan dat ze toch liever een papieren boek lezen of dat ze de titels graag op hun e-reader zouden willen lezen. Enkelen hebben problemen met de techniek.

Wat gaat de bibliotheek doen met de uitkomsten van dit onderzoek?

Veel panelleden zijn al tevreden met het lenen voor de vakantie. De meest gegeven suggestie is een langere uitleentermijn of gemakkelijker (van tevoren) kunnen verlengen. Verder willen leden graag meer communicatie over leuke acties zoals de VakantieBiebapp.

Bij de Bibliotheek aan de Vliet kunnen leden de leentermijn van vier weken laten verlengen naar acht weken bij de informatiebalie. Vanaf 1 januari 2018 zal dit ook gratis zijn. Daarnaast zal de bibliotheek meer aandacht geven aan het lezen in de vakantie in de bibliotheek en online. Bijvoorbeeld door speciale vakantieboekentafels in te richten en het geven van meer informatie over de VakantieBiebapp en het e-bookplatform.