Enquête uitslag Huis van de Stad in Rijswijk

Gepubliceerd op: 20 oktober 2017 15:00

Eind juni is aan de direct omwonenden van het voormalig stadhuis aan de Generaal Spoorlaan een enquête verstuurd over het Huis van de Stad. Ook was deze enquête op de website en Facebook pagina van gemeente Rijswijk te vinden en is ze verstuurd naar de respondenten van Rijswijk 2030. Bijna 500 enquêtes zijn ingevuld. Inmiddels zijn de resultaten verwerkt.

Uitkomsten

  • De eerste vraag had betrekking op de verwachtingen rondom het Huis van de Stad: Het Huis van de Stad wordt meer dan een stadhuis alleen, maatschappelijke instellingen nemen ook hun intrek in het gebouw. Wat verwacht u hiervan? 50 % van de respondenten geeft aan het Huis van de Stad vooral te zien als een servicegericht centrum voor alle inwoners van Rijswijk. Maar daarbij zijn nog wel vragen over de financiën en de exacte invulling van het Huis.
  • De tweede vraag ging in de op de invulling van het Huis van de Stad: Een verdergaande samenwerking tussen de maatschappelijke organisaties is een van de uitgangspunten van het Huis van de Stad. Wat vindt u hiervan? De helft van de respondenten verwacht dat zij een verbeterd aanbod bieden als ze werkzaam zijn in hetzelfde gebouw. Wel vraagt men zich af hoe de samenwerking wordt georganiseerd.
  • Bij de laatste vraag werd ook gekeken naar de directe omgeving: Het Huis van de Stad kan een icoon worden voor de stad. Welke gevolgen denkt u dat dit voor de directe omgeving van de Generaal Spoorlaan? Het Huis van de Stad zal in positieve zin bijdragen aan de omgeving (50%), aldus de Rijswijkse inwoner. Wel zijn er zorgen over het parkeren, de bereikbaarheid en het groen. 

Er werd volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om opmerkingen en vragen door te geven. De meeste vragen hadden betrekking op de onderwerpen financiën en parkeren.

Financiën

De bekostiging van de realisatie van het Huis van de Stad, roept nogal wat vragen op. Duidelijk is dat hierover meer informatie gewenst is. Gemeente Rijswijk komt hier dan ook uitgebreid op terug.

Parkeren

Dat er vragen en zorgen rondom het parkeren bij het Huis van de Stad zijn, werd met deze enquête nogmaals verduidelijkt. Gemeente Rijswijk is zich daarvan bewust en dit punt heeft de volle aandacht. Vanaf 1 september valt het parkeren bij het voormalig stadhuis aan de Generaal Spoorlaan onder de algemene parkeerverordening. Dat betekent dat de eerste twee uur gratis zijn, daarna moet voor het parkeren betaald worden. Ondertussen wordt door middel van tellingen en berekeningen gekeken hoe het parkeren bij het toekomstig Huis van de Stad het beste georganiseerd kan worden. Hierover gaat de gemeente binnenkort graag met de direct omwonenden in gesprek. 

Bijeenkomst 27 juni

Op 27 juni kwamen inwoners samen in de Rijswijkse Schouwburg, om met elkaar te praten over het Huis van de Stad. Tijdens deze inloopbijeenkomst zijn veel opmerkingen en suggesties gegeven. Veel vragen gingen over de invulling van het Huis. Ook werd de wens uitgesproken de directe omgeving nauw te betrekken bij de plannen. Parkeren bleek ook hier een punt van zorg. De mogelijkheden van een horeca voorziening en de toepassing van duurzame materialen, kregen ook volop aandacht.

Vervolg

De uitkomsten van deze enquête en de bijeenkomst worden waar mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp waar op dit moment aan gewerkt wordt. Dit ontwerp wordt aan het einde van 2017 door de Gemeenteraad behandeld.

Voorlopig ontwerp

De video en afbeeldingen hieronder geven een impressie van de plannen. Het uiteindelijke resultaat kan enigszins afwijken van deze beelden.