Leescoördinatoren cursus Open Boek gecertificeerd

Gepubliceerd op: 26 april 2018 11:00

Woensdag 25 april zijn 12 leerkrachten van het basisonderwijs gecertificeerd als leescoördinator. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de bibliotheek in Rijswijk kregen de leerkrachten hun certificaat uitgereikt door Loes Reichenfeld (Specialist Educatie) van de Bibliotheek aan de Vliet.

Leescoördinator

De taak van een leescoördinator is erop gericht meer eenheid in het leesonderwijs te brengen op de school. De invalshoek is de leesbevordering, waarbij het vooral gaat om lezen te stimuleren door het aanbieden van aantrekkelijke boeken, het invoeren van andere werkvormen rondom boeken en de collega’s goed te informeren en te begeleiden. Een leescoördinator legt plannen en activiteiten (eventueel samen met een taalcoördinator) vast in een (school)leesplan. Met twee leescoördinatoren op een basisschool is het leesbeleid goed gewaarborgd.

Meer lezen: beter in taal

Onderzoek wijst uit dat hoe meer kinderen lezen, hoe beter ze het doen op school. Kinderen gaan meer lezen als hun leesinteresse gewekt wordt. De bibliotheek en de scholen trekken gezamenlijk op om de leerlingen te verleiden om meer boeken te lezen en zo hun taalvaardigheid te vergroten.

Cursus Open Boek

De leerkrachten volgden de cursus Open Boek die bestond uit vier themabijeenkomsten en een training van de Boekenkring. Als afronding van de cursus schreven zij een realistisch leesplan voor de eigen school.

De cursus Open Boek is ontwikkeld door Jos Walta van kinderboekhandel De Boekenberg in Eindhoven. Met steun van Stichting Lezen en Kunst van Lezen (een initiatief van het ministerie van OCW) is het cursusmateriaal geactualiseerd en is er een landelijk aanbod van opleiders geactualiseerd.

De bibliotheek blijft de betreffende scholen begeleiden bij het uitvoeren van het Leesplan.

Nieuwe cursus

In september starten we met een nieuwe cursus 'Open Boek' voor leerkrachten uit het basisonderwijs. De vijf bijeenkomsten van drie uur worden aangeboden op woensdagmiddag afgewisseld in Rijswijk en Voorburg:  

  • 26 september
  • 10 oktober
  • 31 oktober
  • 21 november
  • 12 december