Mooie resultaten in 2016 bij de Bibliotheek aan de Vliet

Gepubliceerd op: 19 juni 2017 09:00

jaarverslag 2016

De Bibliotheek aan de Vliet kijkt met tevredenheid terug op 2016. Alle locaties trokken meer bezoekers. Ook het aantal leden gaf een positief beeld. Zeker de jeugd weet de bibliotheek te vinden. In het ‘Jaarverslag 2016’ blikt de Bibliotheek aan de Vliet terug op het afgelopen jaar.

Maatschappelijke functie

De maatschappelijke functie van de bibliotheek wordt steeds belangrijker. Naast het klassieke bibliotheekwerk gaat de bibliotheek steeds meer samenwerken met externe partners om invulling te geven aan de maatschappelijke functie.

In april werden in de bibliotheken in Leidschendam, Rijswijk en Voorburg Taalhuizen geopend. De Taalhuizen richten zich op Nederlanders die niet of nauwelijks kunnen lezen en op niet-Nederlanders die de taal willen leren. Samen met haar partners zet de bibliotheek een stap in de goede richting in de bestrijding van laaggeletterdheid.

Burgemeester Tigelaar en wethouder Kist openden in september in de bibliotheek in Voorburg het Mantelzorgcafé ‘MOM’. ‘MOM’ staat voor Mantelzorgers Ontmoeten Mantelzorgers. Eén keer per maand wisselen mantelzorgers ervaringen uit met elkaar en met professionals in de zorg. Iedere avond heeft een ander thema. ‘MOM’ is een samenwerking van Welzijn Oud en Jong, Florence en Woonzorgcentra Haaglanden.

Vluchtelingenwerk houdt participatiebijeenkomsten voor statushouders in de bibliotheek in Voorburg. Aansluitend maken de statushouders kennis met het Taalhuis en de rest van de bibliotheek.

Op Nationale Ouderendag organiseerde de bibliotheek voorleeslunches in samenwerking met wijkverenigingen in Rijswijk en Voorburg.  

Digitaal

Niet alleen taal is belangrijk; digitaal wordt ook steeds belangrijker. De communicatie met de overheid, online bankieren en ‘webwinkelen’ maken het noodzakelijk dat iedereen digitaal vaardig wordt. Om die reden breidde de bibliotheek haar aanbod uit met de cursussen ‘Klik & Tik, wegwijs met de computer en internet’ en ‘Hoe werkt de digitale overheid?’. In kleine groepjes wordt er intensief geoefend.

De leden van de bibliotheek hebben de e-books ontdekt. Het aantal uitleningen steeg met ruim 100% naar 20.210 e-books.

Onderwijs

De dienstverlening aan het onderwijs was in 2016 intensief en heel gevarieerd. De bibliotheek ontving peuters met hun ouders. Er kwamen schrijvers op bezoek in de bibliotheek. 87 groepen leenden met de klas in de bibliotheken. En 159 groepen hebben een groepspas om boeken te lenen voor de groep. Verder ontving de bibliotheek ouders in de bibliotheek of ging naar ouderbijeenkomsten toe op scholen.

De bibliotheek verzorgt ook trainingen voor de professionals uit het onderwijs. Zo leidden we 36 leescoördinatoren op en 12 voorleescoördinatoren. Vier basisscholen volgden een training met het hele team.  

Meer bezoekers en meer leden

De vijf vestigingen van de bibliotheek ontvingen in 2016 meer bezoekers dan in 2015. Ruim 417.000 tegenover 406.000. De vestigingen ontwikkelen zich steeds meer tot een ontmoetings-, studie en werkplek. Het aantal leden groeide met ruim 400 naar 24.652.

Alle leden kregen in 2016 een nieuwe lenerspas. De nieuwe pas maakt het mogelijk om in bijna elke bibliotheek in Nederland te lenen met dezelfde pas.

In mei stapte de bibliotheek over op betalen zonder contant geld. Bezoekers kunnen nu betalen met een tegoed dat zij op de bibliotheekpas zetten. Deze manier van betalen is gemakkelijk en veilig voor bezoekers en medewerkers.

Wat was er nog meer te doen in de bibliotheek?

Voorlezen, vakantiefilms, een workshop Minecraft, zomerspelletjes, een Kinderboekenweekfeest. Voor kinderen waren er weer allerlei leuke en spannende dingen te doen in 2016.

Annejet van der Zijl, Charles Groenhuijsen, Hugo Borst en Bart Chabot. Enkele sprekers die het afgelopen jaar boeiende avonden verzorgden voor de bibliotheek.

Twee keer werd in de bibliotheek in Voorburg een expositie geopend door een ambassadeur. In maart een expositie van foto’s van persfotografen uit Tsjechië. En in oktober een herinneringsexpositie over de Hongaarse Opstand in 1956.

Het Filmhuis Rijswijk kent een vaste groep enthousiaste bezoekers die elke dinsdagmiddag de films bezoeken. Ook de maandelijkse films op zaterdag met een lunchlezing vooraf vallen in de smaak.

Tot slot

In 2016 werden de fundamenten gelegd voor het bibliotheekwerk in de komende jaren. Met beide gemeenten en met verschillende samenwerkingspartners werd intensief overlegd hoe het bibliotheekwerk de komende jaren vorm krijgt in Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. De resultaten uit 2016 geven vertrouwen voor de doelstelling van de bibliotheek: ontplooiingskansen bieden aan iedereen. In het nieuwe beleidsplan dat binnenkort verschijnt worden de lijnen naar de toekomst uitgezet.