Ondertekening Taalakkoord Leidschendam-Voorburg

Gepubliceerd op: 16 januari 2018 14:34

Woensdagmiddag 10 januari was in de bibliotheek in Leidschendam de feestelijke ondertekening van het Taalakkoord Leidschendam-Voorburg 2018.

In Leidschendam-Voorburg zijn ruim 4000 laaggeletterde volwassenen in de leeftijd 16 - 65 jaar. Bij laaggeletterdheid onderscheiden we twee groepen. Het gaat om inwoners met Nederlands als tweede taal (NT2) en inwoners met Nederlands als eerste taal (NT1). Vooral in de NT1-groep zien we dat er veel ‘verborgen’ laaggeletterdheid is. Dit komt omdat deze groep vaak wel goed is in de mondelinge communicatie en het daardoor niet altijd te zien is dat zij moeite hebben met lezen en schrijven.

Samenwerkende instellingen

De aanpak van laaggeletterdheid is niet alleen een zaak van het onderwijs, maar heel veel instellingen kunnen, door samen te werken, helpen bij het verkleinen van het aantal laaggeletterden. Met het Taalakkoord geven de betrokken partijen aan om een actieve rol te vervullen bij het oplossen van dit probleem.

Floor Kist

Ruben Jongejan van de gemeente Leidschendam-Voorburg opende de bijeenkomst en heette iedereen welkom. Wethouder Floor Kist was de volgende spreker. Hij benadrukte het belang van taal en hij zei blij te zijn dat alle partijen aanwezig waren en zich actief gaan inzetten voor de bestrijding van laaggeletterdheid.

Wim Daniëls

De bekende schrijver en taalkundige Wim Daniëls gaf een levendige presentatie. Hij vertelde over zijn laaggeletterde jeugd en hoe hij door boeken uit de bibliotheek kennismaakte met woorden en taal. Daniëls verklaarde de herkomst van het woord ‘akkoord’. Het komt van het Latijnse ‘cor’, dat hart betekent. Het geeft dan ook betekenis als we dit taalakkoord vanuit het hart sluiten met de aandacht voor de taal.

Taalmaatjes

Bij de daadwerkelijke hulp aan laaggeletterden zijn vrijwilligers van onschatbare waarde. Taalmaatjes helpen mensen één op één of in kleine groepjes om beter te leren lezen, schrijven of spreken. Wilt u zich inzetten als Taalmaatje in Leidschendam-Voorburg? Alle vrijwilligers krijgen een cursus van Stichting Lezen & Schrijven.