Ontwikkelingen van de bibliotheek in Leidschendam-Voorburg

Gepubliceerd op: 27 december 2019 13:45

Met regelmaat verschijnen in de pers berichten over wat er allemaal gaat gebeuren met de bibliotheken in Leidschendam-Voorburg. Vanuit de bibliotheek zien we dat veel informatie onjuist is. Dat veroorzaakt verwarring. Om duidelijkheid te scheppen geven we in dit bericht een overzicht van de gebeurtenissen. Verder geven we aan hoe we er als bibliotheek over denken en wat volgens ons de vervolgstappen zijn.

Bezuiniging

In het najaar van 2018 kreeg de Bibliotheek aan de Vliet het bericht dat de gemeente Leidschendam-Voorburg het voornemen heeft om in 2022 €325.000 op het bibliotheekwerk te korten. Dit is een korting van bijna 20%. De gemeenteraad nam daarop een motie aan waarbij het College de opdracht kreeg om eerst met een inhoudelijk plan over de toekomst van het bibliotheekwerk te komen voordat er tot een mogelijke bezuiniging kan worden besloten.

Raadsvoorstel scenario’s hervorming bibliotheek

Nu ligt er een raadsvoorstel met drie scenario’s.
1) Beide bestaande vestigingen blijven bestaan. 
De bibliotheekfuncties worden door de huidige vestigingen in Leidschendam (Fluitpolderplein) en Voorburg (Koningin Julianalaan) uitgevoerd. Dat betekent twee grote locaties waarvan één hoofdvestiging en daarnaast als derde locatie het Dorpspunt in Stompwijk.
2) Één hoofdvestiging en een nevenvestiging, aangevuld met concepten in de wijken. 
De bibliotheekfuncties worden over de wijken verdeeld, waarbij één van de bestaande vestigingen de functie van een verkleinde hoofdvestiging behoudt. Inclusief Stompwijk zijn er in totaal vijf vestigingen.
3) Beide bestaande vestigingen worden gesloten en er worden vier nieuwe losse vestigingen ingericht, verdeeld over de gemeente. 
De bibliotheekfuncties worden over de wijken verdeeld, waarbij alle vestigingen nieuwe vestigingen zijn en er geen gebruik wordt gemaakt van de huidige locaties Fluitpolderplein en Koningin Julianalaan. Ook hier geldt, dat er inclusief Stompwijk vijf vestigingen zijn.

Participatieavond en gemeenteraad

Gemeente Leidschendam-Voorburg organiseert op donderdagavond 9 januari 2020 een participatieavond bibliotheek van de toekomst. Op deze bijeenkomst gaat de gemeente Leidschendam-Voorburg samen met inwoners in gesprek over de ontwikkeling van de bibliotheek in Leidschendam-Voorburg. Uw suggesties en ideeën worden meegegeven aan de gemeenteraad. De raad bespreekt naar verwachting op 13 januari 2020 tijdens de commissie samenleving de drie scenario’s voor de doorontwikkeling van de bibliotheek.

Bibliotheek in Leidschendam

De bibliotheek is deels bij alle planvormingen betrokken. Het grootste bezwaar van de bibliotheek is dat het lijkt alsof het bibliotheekbeleid niet wordt ingestoken vanuit de inhoud maar op basis van de financiën. Een belangrijke conclusie waar de bibliotheek zich wel in kan vinden is dat de bibliotheeklocatie aan het Fluitpolderplein in Leidschendam een dure voorziening is. En dat het gebruik van deze locatie ver achterblijft bij dat van de locatie in Voorburg.

De bibliotheek is inmiddels een zoektocht gestart naar een geschikte locatie in het Damcentrum. De bibliotheek vertrekt echter niet eerder vanuit het Fluitpolderplein dan dat er goede vervangende huisvesting is in het Damcentrum. En er afspraken zijn gemaakt met de basisscholen en welzijnspartners om tot een goede oplossing te komen voor het bibliotheekwerk in de overige wijken in Leidschendam.

Bibliotheek in Voorburg

De bibliotheek in Voorburg moet worden aangepast zodat deze voldoet aan de Arbowet. Er moet een oplossing komen voor het achterstalligonderhoud. Tenslotte zijn energiebesparende maatregelen en een gedeeltelijke herinrichting gewenst.

De toekomst

De bibliotheek van de toekomst ziet er anders uit dan de bibliotheek van een aantal jaren geleden. Samenwerking met partners op terreinen waarbij de functie van de bibliotheek en die van partners meer inhoud krijgt leidt tot een win-situatie voor alle organisaties, maar veel belangrijker ook die van inwoners in Leidschendam-Voorburg. De behoeftes van de inwoners vormen het uitgangspunt van de dienstverlening door de bibliotheek.

Vanuit de bibliotheek worden begin 2020 bijeenkomsten met het basisonderwijs belegd om samen te kijken hoe de bibliotheek het onderwijs en de leerlingen kan ondersteunen op het gebied van leesplezier, leesbeleving en digitale geletterdheid. Met de maatschappelijke partners worden afspraken gemaakt over de taalhuizen en de cursussen voor digitale vaardigheden.