Veilig op reis / Travel safely

Gepubliceerd op: 29 september 2019 14:13

Twee informatiebijeenkomsten in de bibliotheek in Voorburg over veilig reizen in het buitenland voor lhbti. Donderdag 10 oktober is de voertaal van de avond Nederlands. Op vrijdag 11 oktober is de presentatie in het Engels.

Informatiebijeenkomst: ontspannen op vakantie - veilig reizen

Wat weet u van de positie van LHBTI in het buitenland? En in hoeverre neemt u die informatie mee in uw vakantiekeuze? Laura Kooke, voorlichter van het COC, geeft informatie over de positie van LHBTI in verschillende landen wereldwijd. Vragen en vooral ook ervaringen uit het publiek zijn van harte welkom!

Deze avonden zijn mogelijk gemaakt met subsidie uit het diversiteitsbeleid van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De Bibliotheek aan de Vliet nam het initiatief voor deze avonden na bijeenkomsten van de Subsidietafel Ruimte voor Verschillen.

Bibliotheek Voorburg | donderdag 10 oktober | 20.00 - 21.30 uur
Nederlandstalig | Gratis, vooraf aanmelden

Information meeting: Relax on holiday - Travel safely

What do you know about the position of the LGBTI community abroad? And to what extent do you include this information in your choice of a holiday destination? Laura Kooke, COC information officer, provides information about the position of LGBTI people in various countries worldwide.. Questions and especially personal experiences from the audience are very welcome!

These evenings have been made possible with a grant from the diversity policy of the municipality of Leidschendam-Voorburg.

Library Voorburg | Friday 11 October | 8.00 pm - 9.30 pm
English | Free entrance, register in advance