Voorleescoördinatoren Boekstart in de Kinderopvang gecertificeerd

Gepubliceerd op: 6 juli 2017 11:12

Op woensdag 5 juli zijn er weer nieuwe voorleescoördinatoren gecertificeerd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de bibliotheek in Rijswijk kregen de medewerkers hun certificaat uitgereikt. Zij volgden de training in het kader van BoekStart in de kinderopvang.

In totaal zijn er 15 pedagogisch medewerkers gecertificeerd. Drie medewerkers van Vlietkinderen en twaalf medewerkers van de Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Hiermee doen er negen extra locaties mee met Boekstart in de kinderopvang in Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

Door het opleiden van de voorleescoördinatoren laat de kinderopvang zien dat voorlezen een centrale plek krijgt in het dagverblijf. Elke locatie krijgt een stimulerende leesomgeving met boekjes die geschikt zijn voor baby's en peuters. Daarnaast wordt er elke dag voorgelezen. De medewerkers zijn hier al tijdens de cursus van drie middagen met huiswerk enthousiast mee aan de slag gegaan. In het voorleesplan, waar ieder de cursus mee afsloot, hebben ze alle activiteiten die ondernomen gaan worden vastgelegd.

Voorleescoördinator

De taak van een voorleescoördinator is erop gericht meer eenheid en structuur aan te brengen in het voorlezen op het kinderdagverblijf en/of de peuterspeelzaal. De invalshoek is het bevorderen van leesplezier en de taalontwikkeling van jonge kinderen (0-4 jaar).

Voorsprong in taal dankzij BoekStart

BoekStart is een programma dat het lezen met jonge kinderen van 0-4 jaar en hun ouders via de bibliotheek en haar partners bevordert én hen wil laten genieten van boeken. BoekStart gaat uit van de gedachte dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een voorsprong (op school) ontwikkelen, waar ze hun hele leven voordeel van hebben. Samen een boekje kijken – plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren – versterkt bovendien de band tussen ouder en kind.

Belang van leesbevordering in de kinderopvang

Onderzoek toont het belang aan van een rijke leesomgeving en het positieve effect van voorlezen op de schoolloopbaan. Ook in de kinderopvang is onderzoek gedaan naar voorlezen, leesbevordering en deskundigheid van pedagogische medewerkers. Hieruit komt naar voren dat BoekStart een effectieve manier is om voorlezen op kinderdagverblijven te professionaliseren. Kindercentra en de bibliotheek zien elkaar als samenwerkingspartners in het (voor)lezen. De bibliotheek brengt de kinderopvang kennis van kinderboeken bij en adviseert bij het bepalen van geschiktheid voor de doelgroep. Interactieve vaardigheden als praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en interacties tussen kinderen zijn juist met voorlezen en werken met boeken te stimuleren.

Nieuwe training

Bij voldoende belangstelling start in het schooljaar 2017-2018 een nieuwe training tot voorleescoördinator voor medewerkers van de kinderopvang. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Loes Reichenfeld (Specialist Educatie) van de Bibliotheek aan de Vliet