Workshop: Omgaan met cultuurverschillen bij Eritreeërs

19 augustus 2022, van 15:30 tot 17:00 | Bibliotheek Leidschendam

Kosten: Geen

In deze workshop zal Harriet Marseille je meenemen naar de situatie in Eritrea en de Eritrese cultuur. Hoezeer vrijwilligers zich in Nederland ook voor Eritrese nieuwkomers inzetten, een groot deel van de Eritreeërs blijkt hier maar moeilijk te integreren. Het cultuurverschil is groot. Wat kunnen we doen om te bevorderen dat ze zich meer thuis gaan voelen in Nederland?

Thema's

In interactie met de deelnemers komen thema's als gelijkwaardigheid, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en initiatief, het omgaan met afspraken, de opvoeding van de kinderen en ouderbetrokkenheid aan bod.

Gratis aanmelden

DATUM: Vrijdag 19 augustus 2022
TIJD: van 15:30 tot 17:00 uur (inloop vanaf 15:00 uur)
LOCATIE: Bibliotheek aan de Vliet
ADRES: Fluitpolderplein 5
PLAATS: Leidschendam
WIE: Taalmaatjes, Taalhuis
vrijwilligers van de Bibliotheek aan de Vliet, NT2 docenten en andere belangstellenden

Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen is (gratis) aanmelden voor deze workshop noodzakelijk.

Enkele dagen van tevoren ontvang je een herinnering en meer informatie. Indien er veel belangstelling is voor deze workshop, dan organiseren we dit evenement over een paar maanden opnieuw.

Achtergrondinformatie

De grootste groep Afrikaanse asielzoekers in Nederland op dit moment zijn jonge mannen en vrouwen afkomstig uit Eritrea. De eerste Eritreeërs kwamen in Nederland aan in de jaren tachtig. In de loop van de jaren zijn er meerdere Eritrese instroommomenten geweest, meestal door politieke ontwikkelingen in het land.

Boek

Op verzoek van de Leidenaar Tadese Asghdom, die als cultuurtolk verbonden was aan het schoolmaatjesproject van Harriet Marseille, schreef Harriet het boek 'Tadese - Eritrese nieuwkomers verdienen onze warme steun' (Lelievita, 2021). Na afloop van de workshop is er de gelegenheid het boek Tadese aan te schaffen (€ 12,-) en te laten signeren. Meer info: