Algemene informatie

Wat is mijn pasnummer en wachtwoord?

Als u in de bibliotheek lid bent geworden, heeft u een bibliotheekpas gekregen met daarop een pasnummer dat begint met 610, 711 of 715. Om in te loggen in Mijn bibliotheek heeft u een wachtwoord nodig. Aan de balie in de bibliotheek kunt u een tijdelijk wachtwoord aanvragen. Of u kiest voor wachtwoord opvragen op het inlogscherm. Via deze link kunt u, via het bij ons bekende e-mailadres, een (nieuw) wachtwoord instellen.

Met ingang van de nieuwe privacy wetgeving zijn de regels voor de samenstelling van een wachtwoord aangescherpt. Een veilig wachtwoord bestaat uit:

 • een aaneengesloten reeks van 8 of meer tekens;
 • minstens 1 hoofdletter;
 • minstens 1 kleine letter;
 • minstens 1 cijfer;
 • minstens 1 teken !@$%^*()<>?. 

Wachtwoord vergeten
Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord vergeten ben?

Via de website kunt u een link naar uw e-mailadres laten sturen waarmee u een nieuw wachtwoord kunt instellen. Heeft u geen e-mailadres, dan kunt u aan de balie van de bibliotheek op vertoon van een legitimatiebewijs het wachtwoord laten resetten naar een tijdelijk wachtwoord. Vervolgens kunt u dit tijdelijke wachtwoord weer omzetten in een zelfgekozen wachtwoord.

Medewerkers van de bibliotheek kunnen uw wachtwoord niet achterhalen. Alleen u weet dit.

Hoe geef ik een adreswijziging door?

Verhuizing
Een adreswijziging geeft u, zo mogelijk vooraf, aan een vestiging van de bibliotheek door, met vermelding van uw klantnummer en het nieuwe en het oude adres. Dit kan zowel in de bibliotheek zelf, schriftelijk of via e-mail.

Eventuele gevolgen van het niet tijdig melden van een adreswijziging zijn geheel voor rekening en risico van de lener.

Verhuizing en opzegging
Wanneer u naar een andere woonplaats verhuist, kunt u zich laten uitschrijven bij de Bibliotheek aan de Vliet door middel van een uitschrijfformulier. Het uitschrijfformulier kunt u downloaden of het is verkrijgbaar in de bibliotheek.

Het volledig ingevulde uitschrijfformulier kunt u posten naar:

de Bibliotheek aan de Vliet
Postbus 601
2270 AP Voorburg

of u kunt het formulier inleveren in één van onze locaties.

Het abonnement voor onbepaalde tijd wordt dan met een opzegtermijn van één volle kalendermaand beëindigd. Teveel betaalde contributie, minus het bedrag van openstaande registraties, wordt teruggestort op het rekeningnummer van de lener.

Waar is mijn bibliotheekpas geldig?

In de eerste plaats kunt u de pas gebruiken in de vier locaties van de Bibliotheek aan de Vliet:

 • Leidschendam, Fluitpolderplein 5, 2262 ED Leidschendam
 • Rijswijk, Generaal Eisenhowerplein 101, 2288 AG Rijswijk
 • Stompwijk, in het Dorpshuis, Zustersdijk 18, 2266 EW Leidschendam
 • Voorburg, Koningin Julianalaan 257, 2273 JG Voorburg

Bovendien kunt u als u lid bent van de bibliotheek, met uw bibliotheekpas als 'gastlener' terecht bij alle andere openbare bibliotheken in Nederland.
Lees meer over Landelijk Lenen >>

Verkoopt de bibliotheek wel eens boeken?

In de alle locaties van de Bibliotheek aan de Vliet worden afgeschreven materialen voor de verkoop aangeboden.

Kan ik een kopie maken in de bibliotheek?

Ja, in bibliotheek staat een kopieerapparaat. In de locaties in Leidschendam, Rijswijk en Voorburg kunt u zowel een kleuren- als zwart/wit kopie maken; in Stompwijk kunt u alleen zwart/wit kopieën maken.

Kosten
De kosten voor fotokopieën of prints uit internet, MS Office, etc bedragen:

 • A4 zwart-wit / kleur € 0,10 / 0,50
 • A3 zwart-wit / kleur € 0,20 / 1,00

LET OP: U kunt bij ons in de bibliotheek alleen fotokieén en prints maken door te betalen met het tegoed op uw bibliotheekpas. Heeft u geen bibliotheekpas, dan kunt u bij de informatiebalie een gratis dagpas of een servicepas vragen. Wij nemen geen contant geld aan.

Kan ik folders neerleggen in de bibliotheek?

In de bibliotheek is weinig ruimte om folders van andere instellingen neer te leggen. Daarom hebben wij regels opgesteld voor folders van anderen. U ziet dan meteen of wij uw folders kunnen neerleggen. Posters van andere instellingen hangen wij nooit op.

Lees hier meer over folders neerleggen in de bibliotheek >>

Kan ik documenten scannen in de bibliotheek?

Ja, in de locaties Leidschendam, Rijswijk en Voorburg is een mogelijkheid om te scannen. 

Kan ik een fax versturen in de bibliotheek?

Nee, in geen van de locaties van de Bibliotheek aan de Vliet is een mogelijkheid om te faxen. 

Kort overzicht van regels en tarieven

 • Leden van 0 t/m 17 jaar en Ooievaarspashouders kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Zij betalen alleen de inschrijfkosten van € 2,75.
 • Leden van 18 jaar en ouder betalen € 44,50 per jaar en eenmalig € 2,75 inschrijfkosten.

Bekijk hier een compleet overzicht van de tarieven en abonnementen >>

 • Bij inschrijving wordt om legitimatie gevraagd van de persoon die zich inschrijft. Dat geldt ook voor kinderen.
 • Bij inschrijving van jeugdleners tot en met 13 jaar wordt aan een ouder (of verzorger) gevraagd een aanvraagformulier in te vullen
 • Bij uw inschrijving kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:
  - u betaalt per pin in de bibliotheek (niet in Stompwijk).
  - u vult een machtigingsformulier in voor een automatische incasso van het contributiebedrag (u ontvangt daarop jaarlijks een korting van € 2,75)
  - u zich inschrijven via de website (u ontvangt dan eenmalig een korting van € 2,00)

 • Leners van 18 jaar en ouder krijgen circa zes weken voor het verstrijken van de geldigheid van de lenerspas een rekening toegezonden om het abonnement voor een termijn van 12 maanden verlengen.
 • Na het eerste jaar wordt het abonnement van één jaar automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. De contributie dient jaarlijks vooraf te worden betaald.
 • Het abonnement voor onbepaalde tijd kan door de lener op ieder moment, met een opzegtermijn van één maand, worden beëindigd. Teveel betaalde contributie, minus het bedrag van openstaande registraties, wordt teruggestort op het rekeningnummer van de lener.
 • Door middel van een uitschrijfformulier kan het abonnement worden opgezegd. Het uitschrijfformulier kunt u downloaden en het is verkrijgbaar in de bibliotheek.
 • U kunt maximaal 15 materialen op uw pas meenemen, waarvan maximaal 5 dvd's en/of blu-rays.
 • Op een jeugdpas kunnen alleen jeugdmaterialen worden geleend.
 • Boeken, cd-roms en dvd's lenen is gratis, voor materialen als toptitels en hit-dvd's betaalt u leengeld (zie hiervoor tarieven & abonnementen).
 • De uitleentermijn van de meeste materialen is 4 weken; Toptitels, dvd’s en blu-rays worden uitgeleend voor 2 weken en hit-dvd’s/blu-rays, worden uitgeleend voor 1 week. U kunt bij het uitleenpunt een bon printen waarop de terugbrengdatum wordt vermeld.
 • Als u materialen langer leent dan de uitleentermijn betaalt u te-laatgeld.
 • U kunt materialen maximaal twee keer met één leentermijn verlengen. Indien van toepassing betaalt u opnieuw leengeld.

Een compleet overzicht van alle regels en prijzen van de bibliotheek vindt u in het reglement:

Wat is het bankrekeningnummer van de bibliotheek?

Het bankrekeningnummer van de Bibliotheek aan de Vliet is:

IBAN: NL36 RABO 0166819522

BIC: RABONL2U

U vindt deze en andere gegevens bij 'Overige gegevens'.

Mijn vraag staat hier niet bij, wat nu?

Vul het contactformulier in, stuur een mail met uw vraag naar secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl, bel naar 070 2400250 of kom langs in een van de locaties.