Voorlezen op maat

50+ leest voor

Voorlezen is van groot belang voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Vandaar dat de bibliotheek een project in het leven heeft geroepen om het voorlezen op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen te stimuleren: Voorlezen op maat

Stimuleren van leesplezier met Voorlezen op maat

Al meer dan 10 jaar zijn vrijwilligers in de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk actief om voor te lezen aan groepen kinderen van verschillende leeftijden. Het doel van Voorlezen op maat is door middel van voorlezen het plezier in lezen op latere leeftijd te stimuleren. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die regelmatig worden voorgelezen een grotere kans hebben om later zelf goede lezers te worden. In de informatiemaatschappij van tegenwoordig is goed kunnen lezen van groot belang om mee te kunnen komen. De prestatie van kinderen gaat omhoog als ze vaak lezen. Als kinderen plezier in lezen hebben, zullen ze vanzelf méér gaan lezen.

Taalontwikkeling

Naast het stimuleren van plezier in lezen, wordt door veel voor te lezen de taalontwikkeling van jonge kinderen bevorderd. Voor een voorspoedige taalontwikkeling is het nodig dat jonge kinderen veel taal horen. Een zwakke talige omgeving thuis, resulteert in een achterstand bij de start op school en die achterstand is later bijna niet meer in te halen. Boeken zijn een middel bij uitstek om meer taal in het leven van kinderen te brengen.  

Voorlezen op maat

Soms ontbreekt de tijd om regelmatig voor te lezen op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen. De vrijwilligers van Voorlezen op maat zorgen voor regelmaat bij het voorlezen in de groep. De vrijwilliger wordt gekoppeld aan een vaste instelling, afhankelijk van de voorkeur van de vrijwilliger: voorlezen voor peuters of voor kleuters en locatie. Op een vast tijdstip komt de vrijwilliger - wekelijks of tweewekelijks - voorlezen in de groep. De kinderen kijken zo uit naar het voorleesmoment en ontwikkelen een band met de "voorleesoma" of "voorleesopa".

Ondersteuning vanuit de bibliotheek

De bibliotheek coördineert het project en zorgt voor begeleiding van de vrijwilligers. Jaarlijks vindt een ontmoetingsdag plaats en wordt gezorgd voor deskundigheidsbevordering. De bibliotheek geeft ook tips bij het uitzoeken van goede voorleesboeken. Boeken, vertelplaten en eventueel ondersteunende knuffels kunnen in de bibliotheek geleend worden.

Vrijwilligers voor Voorlezen op maat

Wij zijn op zoek naar naar vrijwilligers voor Voorlezen op maat. Lijkt het u leuk om af en toe voor te lezen op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal in Leidschendam, Rijswijk of Voorburg? Neem dan contact op met Ingrid Naaktgeboren van de bibliotheek.

Contact

Wilt u meer informatie over dit project, dan kunt u contact opnemen met: