Mediadiamant

Geniet samen met uw ukkie van leerzame en leuke media. Hoe? Gebruik de MediaDiamant.

Jeugd en Jongeren

De MediaDiamant is opgebouwd uit vijf kanten

Deze kanten vormen samen de belangrijkste onderdelen van mediaopvoeding.

Plezier

Geniet van de mogelijkheden

Bijna alle ouders laten hun kind media gebruiken omdat het leuk is en omdat ze er iets van kunnen leren. Kinderen en jongeren gebruiken media vooral om contact met elkaar te hebben, bijvoorbeeld in games en via sociale media. Er ontstaan vriendschappen en ze gebruiken media voor het onderhouden van familiebanden.

Ze benutten media ook om zichzelf te ontwikkelen; ze uiten zich via sociale media, websites, vlogs, blogs en filmpjes. Dit stimuleert hun spel en hun fantasie en helpt ze – al experimenterend – om zelfvertrouwen op te bouwen en een eigen identiteit te vinden.

Inhoud

Weet welke media geschikt zijn

Het is belangrijk dat kinderen media gebruiken die passen bij hun leeftijd en ontwikkelingsfase. Wanneer ze beelden of taalgebruik voorgeschoteld krijgen waar ze eigenlijk nog te jong voor zijn, kunnen ze bang worden, in de war raken of een verdraaid beeld van de werkelijkheid krijgen.

Wanneer media aansluiten bij de belevingswereld van je kind, heeft dit juist een positief effect op de ontwikkeling.  Je kind kan er dan veel van leren. Een goede app of online tool kan de fantasie prikkelen, nieuwsgierig maken en aanzetten tot spel en naspelen.

Veilig

Voorkom risico’s

Via media krijgen kinderen soms dingen te zien die nog niet geschikt zijn voor hun leeftijd. Of ze krijgen te maken met cyberpesten of virtuele diefstal. Maak duidelijke afspraken, biedt begeleiding en gebruik filters op uw devices.

Vanaf de basisschoolleeftijd gebruiken kinderen media steeds vaker zelfstandig en met leeftijdsgenootjes. Praat dan regelmatig samen over wat ze online zien en of ze vervelende dingen ervaren.

Vanaf de middelbare school maken ouders zich vooral zorgen over online pesten, cijfers, gezondheid en verslaving.

Balans

Momenten met en zonder

Ouders maken zich regelmatig zorgen over het aantal uren dat hun kind media gebruikt, het vele vragen om schermpjes en verveeld gedrag als deze niet beschikbaar zijn. Ook de gezondheidsrisico’s van overmatig schermgebruik spelen daarbij een rol, zoals te weinig beweging, overgewicht, slaapproblemen en rug- en nekklachten.

Het is belangrijk dat u als ouder een balans creeërt waarbij uw kind ook afwisselt met andere activiteiten.

Samen

Begeleid uw kind

Door samen gebruik te maken van diverse media, verhoogt u zowel het plezier als de veiligheid. U ziet als ouder wat uw kind online doet. Dat levert mooie momenten om een gesprek te beginnen. Door het gesprek te voeren zal uw kind naar u toekomen als ze vragen hebben.

Veel praten werkt risicoverlagend. Sta open voor de beleving van uw kind en geef niet direct uw kritiek, leer ook te luisteren. Hou ondertussen wel vast aan vaste afspraken.

Bekijk de video

Bekijk deze korte webinar met handige tips en uitleg over de MediaDiamant.

Hoe ziet een goede mediaopvoeding er nu uit? Dat verschilt per gezin en hangt af van wat u belangrijk vindt. Met de tips die u krijgt 'slijpt' u als het ware de diamant naar een vorm die bij u past. Maar houdt u wel rekening met de adviezen over veiligheid, balans, wat past bij de leeftijd en hoe u het beste kunt begeleiden.

Hieronder vindt u praktische tools om zelf de MediaDiamant te gebruiken bij u thuis.


De MediaDiamant Toolkit

Om u te ondersteunen om mediaopvoeding op een praktische manier aan te pakken, kunt u gebruik maken van de onderstaande tools.

Het knipvel

Het MediaDiamant-knipvel maakt het mogelijk om de diamant te gebruiken als tool. Gebruik het als u als hulpmiddel als u met uw kinderen praat over Mediagebruik.

Voor 0 - 12 jaar

De MediaDiamant-brochures bieden ouders en opvoeders concrete tips over opvoeden met media per leeftijdscategorie.

Voor 13 - 18 jaar

De MediaDiamant-brochures bieden ouders en opvoeders concrete tips over opvoeden met media per leeftijdscategorie.Ga ook naar:

  • De Media Ukkie Dagen

    Wist je dat door het samen kijken van een filmpje een kind er ook echt iets van opsteekt? En dat de afwisseling met andere activiteiten, zoals buitenspelen, belangrijk is? Van 26 maart t/m 2 april 2021 besteedt de bibliotheek aandacht aan mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar.

    Meer

  • Mediawijs worden we samen

    www.mediawijsheid.nl

    Meer