Educatie: Basisonderwijs

Brochure

De Bibliotheek aan de Vliet biedt een uitgebreid en gevarieerd basisaanbod met projecten die gericht zijn op leesbevordering, cultuureducatie en mediawijsheid.

Onze leskisten en lessen ondersteunen de leerkrachten, zodat de leerlingen beter kunnen meekomen in de (digitale) maatschappij. Bovendien zetten wij met ons aanbod in op deskundigheidsbevordering van leerkrachten.

Inschrijfformulier

Alle diensten kunnen via het inschrijfformulier aangevraagd worden. Lessen en leskisten die vóór 3 juli worden aangevraagd krijgen 5% korting.

Alle bestelde leskisten en themakisten kunnen kosteloos opgehaald worden in onze locatie in Voorburg. Voor het bezorgen en ophalen van een kist op school berekenen wij €15,00 per kist.
 


Leesbevordering

Het is bewezen dat kinderen die veel lezen het beter doen op school. Hiervoor is het nodig dat kinderen plezier beleven aan lezen. In de leskisten en lessen brengen we inspirerende werkvormen en aantrekkelijke boeken bij elkaar, zodat lezen een feestje wordt.

Binnen Curriculum.nu krijgt leesplezier een prominente rol: “Het is belangrijk om leerlingen te stimuleren om lezers te worden en te blijven. In alle fasen en niveaus van het onderwijs krijgen leesmotivatie en literaire competentie in een doorlopende leerlijn een prominente plek.”  Wij ondersteunen de scholen daarbij met dit aanbod. Voor verdieping van de literaire competentie is het mogelijk dat scholen gaan deelnemen aan de verdiepende Leerlijn Lezen & Literatuur. 

Cultuureducatie

De basisschool legt een fundament voor de culturele ontwikkeling van kinderen, van de kennismaking met kunst en cultuur tot de ontwikkeling van eigen talenten. Wij ondersteunen dit met kunstzinnige workshops in een inspirerende ruimte van Kunstuitleen en Kunstatelier. Je kunt deze ruimtes zelf ook gebruiken voor projecten. We sluiten hiermee aan bij Curriculum.nu: “We hebben een beeld van onderwijs in kunst en cultuur, waarbij leerlingen leren denken en kijken vanuit verschillende perspectieven zodat alle leerlingen zich herkend voelen.”

Mediawijsheid

Hoe leer je kinderen meewerken aan en meedenken over de digitale wereld? Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) biedt de uitkomst!  Via het aanbod leren kinderen verbanden leggen, processen doorzien en creatief denken. Zo kijken ze verwonderd de digitale wereld rond en leer je ze verbeeldingskracht gebruiken.

Het aanbod mediawijsheid sluit aan bij onderwijskundige ontwikkelingen als: 21-eeuwse vaardigheden, W&T-onderwijs, STEAM onderwijs en Curriculum.nu. Samen bouwen aan de toekomst van digitaal burgerschap. Bouwen jullie mee?

Naast het lesaanbod ondersteunen we de school graag bij het (verder) ontwikkelen van een visie op het gebied van mediawijsheid en digitale geletterdheid.


Laagdrempelig in aanraking met kunst

De Rijswijkse Kunstuitleen, gevestigd in locatie Rijswijk, kan kunst en kinderen bij elkaar brengen. Waar kinderen in musea de kunstwerken alleen op afstand mogen bekijken, mogen de werken hier worden aangeraakt en mee naar huis of naar school worden genomen. Kijken naar kunst met de mogelijkheid om het (tijdelijk) te bezitten, stimuleert een persoonlijke band met een kunstwerk.

Kunstuitleen schoolabonnement

De leerlingen kunnen zelf hun kunstwerk komen uitzoeken dat een jaar lang in de klas of op school mag hangen. Daarbij krijg je informatie mee over de techniek van het gekozen werk. Bovendien worden ideeën aangedragen om hier een les over het kijken naar kunst mee te geven. Het lenen van een kunstwerk kost € 54,00 per jaar. Ook is het mogelijk kunst per maand te lenen.

Groepsbezoek bij de Kunstuitleen

Op afspraak is de Kunstuitleen gratis te bezoeken. Wij kunnen voorafgaand aan een bezoek een tentoonstelling rond een thema inrichten waar de klas op dat moment mee bezig is. Maar het is ook mogelijk om zelf een les te geven in het atelier van de Kunstuitleen. Wij dragen graag ideeën aan voor thematentoonstellingen en lessen.
 

Contact: Specialist Kunstuitleen, Jacqueline van Munster


Leerlijn lezen & literatuur

Meedoen aan de Leerlijn Lezen & Literatuur zorgt voor verdieping van het leesonderwijs op school. Door leesbeleving centraal te stellen, krijgen leerlingen meer plezier in het lezen, gaan ze beter lezen en begrijpen ze ook beter wat ze lezen.

Binnen de Leerlijn Lezen & Literatuur staan leesmotivatie, literaire competentie en betrokkenheid centraal. Door leerlingen andere activiteiten rondom boeken aan te bieden, gaan ze met meer plezier lezen. Bovendien biedt de Leerlijn handvatten om leerlingen op verschillende manieren te leren lezen: belevend, interpreterend of beoordelend. 

Eigen koers

Binnen de Leerlijn Lezen & Literatuur kiezen scholen voor een eigen koers en legt een school eigen accenten. Dit kan zijn op het gebied van begrijpend lezen, het integreren van jeugdboeken bij andere (zaak)vakken of op het gebied van creatief schrijven. Leerlingen ontwikkelen 21e-eeuwse vaardigheden als creatief denken, communiceren, samenwerken en sociale en culturele vaardigheden. 

Deelname

Meedoen met de Leerlijn Lezen & Literatuur betekent:

 • Opleiden van een aantal leerkrachten tot leescoördinator
 • Werken met een eigen leesplan
 • Keuze uit diverse teamtrainingen (inclusief boekenpakket)
 • Jaarlijks deelname aan de landelijke Leesmonitor
 • Lessen van De Schoolschrijver in de klas
 • Bijdrage aan ouderbijeenkomsten door de bibliotheek
 • Ondersteuning van de schoolbibliotheek

Een school betaalt € 6,00 per leerling per jaar voor deelname. Wij gaan graag in gesprek met de school om te kijken naar de mogelijkheden.

Contact: Specialist Educatie, Loes Reichenfeld


Slim met Media

Wat is mediawijs onderwijs? Welke competenties heb je nodig voor digitale geletterdheid? Hoe betrek je de ouders bij de media-opvoeding? Speel het visiespel Slim met Media en formuleer met het team een visie op mediawijsheid. Maak het levendig en ga het gesprek met elkaar aan. En bekijk op informele, maar wel gestructureerde wijze, de plek van de school in de multimediale wereld.

Competentiegebieden

Het visiespel maakt het begrip mediawijsheid en digitale geletterdheid voor de school betekenisvol, door het spelen van de kennisvragen, dilemmakaarten en keuzekaarten.

Het is een verkenningstocht langs de vier competentiegebieden van mediawijsheid: Begrip, Gebruik, Communicatie en Strategie

Spelen

Na afloop van het spel ontvangt de school van de bibliotheek een terugkoppeling en advies.

Het spelen van het spel duurt 2,5 uur. Afhankelijk van de groepsgrootte komen wij met 1 of 2 speelborden naar school en kost € 450,00* per speelbord. 

*Meer dan 50% korting op de adviesprijs Slim met Media van € 950,00!

Neem voor meer informatie contact op met onze Specialist Mediawijsheid, Jolanda Hugens


Groepspas

Leen het hele jaar zelf boeken voor je groep. Of laat een hulpouder naar de bibliotheek komen om de boeken uit te zoeken.

 • leentermijn 8 weken
 • periode september t/m juni
 • 40 boeken per keer
 • € 40,00

Lenen met de groep

Kom via een rooster klassikaal lenen en laat de leerlingen zelf hun boek uitzoeken. De bibliotheek zorgt voor hulp bij het vinden van leuke boeken.

 • leentermijn 8 weken
 • 2 boeken per leerling
 • € 30,00 (tot 20 leerlingen)
 • € 60,00 (vanaf 20 leerlingen)

Boektoer

Leen een themacollectie of een collectie leesboeken via de speciale collecties van BoekToer.

 • themacollectie lenen
 • leentermijn 8 weken
 • 40 boeken
 • € 40,00

Kunst lenen

Leen het hele jaar een kunstwerk voor in de klas of op school. Je kunt het kunstwerk met de hele klas komen uitzoeken.

 • kunstabonnement
 • kunstwerk in de klas
 • leentermijn schooljaar
 • € 54,00