Kinderen groeien op met allerlei soorten media; van voorleesboekjes en filmpjes tot online muziek en spelletjes. Media zijn leuk en je kind kan er veel van leren. Tegelijkertijd zijn er ook risico’s en is het belangrijk dat kinderen veilig met media kunnen omgaan.

Veel opvoedvragen gaan dan ook over het mediagebruik van kinderen. Je wil je kind goed begeleiden maar weet niet altijd hoe. De MediaDiamant is een handige wegwijzer met tips voor ouders om kinderen van 0 tot en met 18 jaar mediawijs op te laten groeien.

De MediaDiamant is opgebouwd uit vijf kanten die samen de belangrijkste onderdelen van mediaopvoeding vormen:

  • Plezier – geniet van de mogelijkheden
  • Veilig – voorkom risico’s
  • Samen – begeleid je kind
  • Inhoud – weet welke media geschikt zijn
  • Balans – momenten met en zonder

Bij iedere kant geeft de MediaDiamant praktische tips en informatie en word je verwezen naar websites waar je er meer over kunt lezen. Zo kunnen ouders hun kind helpen om – van kleins af aan – gezonde media gewoontes te ontwikkelen.

___________________________________________________________________________________

Plezier – geniet van de mogelijkheden
Bijna alle ouders laten hun kind media gebruiken omdat het leuk is en omdat ze er iets van kunnen leren. Kinderen en jongeren gebruiken media vooral om contact met elkaar te hebben, bijvoorbeeld in games en via sociale media. Er ontstaan vriendschappen en ze gebruiken media voor het onderhouden van familiebanden.

Ze benutten media ook om zichzelf te ontwikkelen; ze uiten zich via sociale media, websites, vlogs, blogs en filmpjes. Dit stimuleert hun spel en hun fantasie en helpt ze – al experimenterend – om zelfvertrouwen op te bouwen en een eigen identiteit te vinden.

___________________________________________________________________________________
 

Veilig – voorkom risico’s
Seksueel getinte foto’s of gewelddadige video’s: via media krijgen kinderen soms dingen te zien die nog niet geschikt zijn voor hun leeftijd. Of ze krijgen te maken met cyberpesten of virtuele diefstal. Met duidelijke afspraken, een goede begeleiding en eventuele filters zorg je ervoor dat je kind veilig online kan.

Jonge kinderen gebruiken vaak de telefoon of tablet van hun ouders. Het is dus belangrijk om na te denken over wat daarop geïnstalleerd is. Vanaf de basisschoolleeftijd gebruiken kinderen media steeds vaker zelfstandig en met leeftijdsgenootjes, bijvoorbeeld voor schoolwerk en spelletjes. Praat dan regelmatig samen over wat ze online zien en of ze vervelende dingen ervaren. Vanaf de middelbare school maken ouders zich vooral zorgen over online pesten, de invloed van media op schoolprestaties en gezondheid, en het risico op verslaving. Tieners blijken de ondersteuning van hun ouders hierbij hard nodig te hebben, zo blijkt uit divers onderzoek.

___________________________________________________________________________________
 

Samen – begeleid je kind
Door samen gebruik te maken van diverse media, verhoog je zowel het plezier als de veiligheid. Je ziet als ouder wat je kind online doet en hoe hij/zij dit ervaart. Dat levert mooie momenten om een gesprek te beginnen. Zolang je zelf het goede voorbeeld geeft en uitlegt op welke manier er (in het gezin) met media wordt omgegaan, zullen kinderen het normaal vinden om te vertellen wat ze meemaken in de online wereld.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel praten over media aantoonbaar risicoverlagend werkt, mits het op de juiste manier gebeurt. Experts geven aan dat het belangrijk is dat je als ouder open staat voor de beleving van je kind, en dat je tegelijkertijd duidelijk bent. Onderhandelen, regels opleggen en preken werken minder goed.

___________________________________________________________________________________
 

Inhoud – weet welke media geschikt zijn
Het is belangrijk dat kinderen media gebruiken die passen bij hun leeftijd en ontwikkelingsfase. Wanneer ze beelden of taalgebruik voorgeschoteld krijgen waar ze eigenlijk nog te jong voor zijn, kunnen ze bang worden, in de war raken of een verdraaid beeld van de werkelijkheid krijgen. Een kind kan bijvoorbeeld gaan denken dat er elk moment oorlog kan uitbreken.

Wanneer media aansluiten bij de belevingswereld van je kind, heeft dit juist een positief effect op de ontwikkeling.  Je kind kan er dan veel van leren. Een goede app of online tool kan de fantasie prikkelen, nieuwsgierig maken en aanzetten tot spel en naspelen.

___________________________________________________________________________________
 

Balans – momenten met en zonder
Ouders maken zich regelmatig zorgen over het aantal uren dat hun kind media gebruikt, het vele vragen om schermpjes en verveeld gedrag als deze niet beschikbaar zijn. Ook de gezondheidsrisico’s van overmatig schermgebruik spelen daarbij een rol, zoals te weinig beweging, overgewicht, slaapproblemen en rug- en nekklachten omdat kinderen teveel over een tablet of telefoon gebogen zitten.

___________________________________________________________________________________
 

Vouw je eigen MediaDiamant

Mediawijsheid.nl

De informatie op deze pagina is afkomstig van Mediawijsheid.nl.

Op deze website krijg je informatie over veilig en slim gebruik van (digitale) media. Ze laten zien bij welke organisaties je terecht kunt voor meer informatie en/of hulp.