In het Taalhuis in de bibliotheek gebeurt van alles. Zo koppelt de 'coördinator Taalmaatjes' taalvragers en taalmaatjes in Leidschendam-Voorburg aan elkaar.

Als Taalmaatje helpt u een taalvrager met de Nederlandse taal, een-op-een of in een kleine groep. U spreekt één keer per week af in de bibliotheek, thuis bij de taalvrager of elders. Daarnaast herkent u de wensen en behoeften van de taalvrager en speelt hierop in.

Bent u op zoek naar een Taalmaatje of wilt u Taalmaatje worden? Neem dan contact op met Isabel Tirado via 070 2400 250 of stuur een e-mail naar itirado@bibliotheekaandevliet.nl