Colofon, privacy en disclaimer

De redactie van de website probeert alle teksten met zoveel mogelijke zorg te schrijven. Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.

Teksten en foto's mogen alleen worden gebruikt na toestemming van de Bibliotheek aan de Vliet.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de website? Neem dan contact op met het secretariaat van de Bibliotheek aan de Vliet.

   

Privacyverklaring

De Bibliotheek aan de Vliet houdt een bestand bij met persoons- en leengegevens van gebruikers teneinde een leenadministratie te kunnen voeren. Voor het deelnemen aan sommige onderdelen van deze site is de registratie van uw naam en/of telefoonnummer en/of e-mailadres noodzakelijk of gewenst. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt nadat u hiervoor uw nadrukkelijke toestemming heeft gegeven. Daarop kan een uitzondering worden gemaakt op grond van wettelijke bevoegdheden van politie en justitie tot het vorderen van identificerende en gebruiksgegevens in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

U heeft als lener het recht de over u opgenomen gegevens in te zien, te (laten) verbeteren, aan te vullen of te laten verwijderen. Als u niet in dit bestand met persoonsgegevens wenst te worden opgenomen kunt u dit aangeven bij de bibliotheek. U kunt dan echter geen materialen meer lenen.

Met uw lenersnummer en wachtwoord (of eenmalig met de pincode die bij inschrijving in de bibliotheek standaard is ingesteld op de dag en het jaar van geboorte; b.v. geboren op 2 augustus 1970 geeft als pincode: 0270), kunt u bij 'Mijn Bibliotheek' uw persoonsgegevens inzien. Bent u online lid geworden, dan heeft u zelf een pincode samengesteld of een wachtwoord ingevoerd.

De Bibliotheek aan de Vliet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens conform de Wet op Bescherming Persoonsgegevens.
 

Goede weergave van de website

U kunt de website van de bibliotheek het best bekijken bij een schermresolutie van 1280x1024 pixels of hoger met Internet Explorer (versie 8.0 en hoger), Firefox (versie 20.0 en hoger) en Google Chrome (versie 26.0 en hoger). Als u een andere schermresolutie of browserversie gebruikt, kan het voorkomen dat een enkele pagina niet helemaal goed wordt afgebeeld. In de meeste gevallen is het ook niet mogelijk de site te bekijken als u gebruik maakt van een browser die geen Javascript en/of Flash ondersteuning biedt.
 

Copyright © de Bibliotheek aan de Vliet, 2017