Missie en visie

De Bibliotheek aan de Vliet biedt de inwoners van Leidschendam-Voorburg en Rijswijk de mogelijkheid tot zelfontplooiing, verbeelding en ontwikkeling en levert een bijdrage aan de maatschappelijke samenhang in haar werkgebied.

De Bibliotheek aan de Vliet is een laagdrempelige ontmoetingsplaats met een actuele en aansprekende collectie boeken en andere media (reƫel en virtueel) en een gevarieerd educatief, informatief en cultureel activiteitenprogramma. De locaties van de Bibliotheek aan de Vliet zijn voor iedereen vrij toegankelijk en bieden een prettige omgeving om andere mensen te ontmoeten en om inspiratie op te doen. De Bibliotheek aan de Vliet bevordert leesplezier en is informatievaardig, klantgericht en neutraal. Zij is onderdeel van het landelijke netwerk van bibliotheken en is gecertificeerd.

De Bibliotheek aan de Vliet biedt haar diensten zowel rechtstreeks aan gebruikers aan, als indirect, via instellingen en samenwerkingspartners. Zij is een betrouwbare samenwerkingspartner.

De Bibliotheek aan de Vliet hanteert de Richtlijn voor basisbibliotheken en ziet zich dan ook als:

  • warenhuis van kennis en informatie
  • centrum voor ontwikkeling en educatie
  • encyclopedie van kunst en cultuur
  • inspiratiebron voor lezen en literatuur
  • podium voor ontmoeting en debat

Voor het uitoefenen van haar kernfuncties onderhoudt De Bibliotheek aan de Vliet een subsidierelatie met de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Zij is een partner voor de gemeenten voor het uitvoeren van gemeentelijk beleid.

De Bibliotheek aan de Vliet inspireert en informeert!