Algemene informatie

Wat is mijn pasnummer en wachtwoord?

Als u in de bibliotheek lid bent geworden, heeft u een bibliotheekpas gekregen met daarop een pasnummer dat begint met 610, 711 of 715. Standaard is daar een pincode aan gekoppeld. U gebruikt deze pincode eenmalig om in te loggen in Mijn bibliotheek. Na inloggen wordt direct gevraagd een wachtwoord te bedenken. Daarna kunt u alleen nog inloggen met het wachtwoord.

Wachtwoord
Nadat u de eerste keer heeft ingelogd in Mijn Bibliotheek, of als u via internet bent lid geworden, gebruikt u een wachtwoord om in te loggen. Dit wachtwoord heeft u zelf bedacht en dit is niet te achterhalen door medewerkers van de bibliotheek.
Een wachtwoord moet uit 6 tekens of meer bestaan. U mag hoofdletters, kleine letters, cijfers of andere tekens gebruiken, behalve # en &

Wachtwoord vergeten
Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord vergeten ben?

Via de website kunt u een link naar uw e-mailadres laten sturen waarmee u een nieuw wachtwoord kunt instellen. Heeft u geen e-mailadres, dan kunt u aan de balie van de bibliotheek op vertoon van een legitimatiebewijs het wachtwoord laten resetten naar de standaard pincode (ddjj van geboortedatum). Vervolgens kunt u de pincode weer omzetten in een wachtwoord.

Medewerkers van de bibliotheek kunnen uw wachtwoord niet achterhalen. Alleen u weet dit.

Hoe geef ik een adreswijziging door?

Verhuizing
Een adreswijziging geeft u, zo mogelijk vooraf, aan een vestiging van de bibliotheek door, met vermelding van uw klantnummer en het nieuwe en het oude adres. Dit kan zowel in de bibliotheek zélf, schriftelijk, of via e-mail.

Eventuele gevolgen van het niet tijdig melden van een adreswijziging zijn geheel voor rekening en risico van de lener.

Verhuizing en opzegging
Wanneer u naar een andere woonplaats verhuist, kunt u zich laten uitschrijven bij de Bibliotheek aan de Vliet door middel van een uitschrijfformulier. Het uitschrijfformulier kunt u downloaden of het is verkrijgbaar in de bibliotheek.

Het volledig ingevulde uitschrijfformulier kunt u posten naar:

de Bibliotheek aan de Vliet, Postbus 601, 2270 AP Voorburg

of u kunt het formulier inleveren in één van onze locaties.

Het abonnement voor onbepaalde tijd wordt dan met een opzegtermijn van één volle kalendermaand beëindigd. Teveel betaalde contributie, minus het bedrag van openstaande registraties, wordt teruggestort op het rekeningnummer van de lener.

Waar is mijn bibliotheekpas geldig?

In de eerste plaats kunt u de pas gebruiken in de vier locaties van de Bibliotheek aan de Vliet:

 • Leidschendam, Fluitpolderplein 5, 2262 ED Leidschendam, tel. 070 2400250
 • Rijswijk, Generaal Eisenhowerplein 101, 2288 AG Rijswijk, tel. 070 2400250
 • Stompwijk, in het Dorpshuis, Zustersdijk 18, 2266 EW Leidschendam, tel. 070 2400250
 • Voorburg, Koningin Julianalaan 257, 2273 JG Voorburg, tel. 070 2400250

Bovendien kunt u als u lid bent van de bibliotheek, met uw bibliotheekpas als 'gastlener' terecht bij alle andere openbare bibliotheken in Nederland.
Meer over gastlenen>>

Verkoopt de bibliotheek wel eens boeken?

In de alle locaties van de Bibliotheek aan de Vliet worden permanent materialen voor de verkoop aangeboden. 

Kan ik een kopie maken in de bibliotheek?

Ja, in bibliotheek staat een kopieerapparaat. In de locaties in Leidschendam, Voorburg en de Centrale Bibliotheek in Rijswijk kunt u zowel een kleuren- als zwart/wit kopie maken; in Stompwijk kunt u zwart/wit kopieën maken.

Kosten
De kosten voor fotokopieën of prints uit internet, MS Office, etc bedragen:

 • A4 zwart-wit / kleur € 0,10 / 0,50
 • A3 zwart-wit / kleur € 0,20 / 1,00

LET OP: U kunt bij ons in de bibliotheek alleen fotokieén en prints maken door te betalen met het tegoed op uw bibliotheekpas. Heeft u geen bibliotheekpas, dan kunt u bij de informatiebalie een gratis dagpas of een servicepas vragen. Wij nemen geen contant geld aan.

Kan ik folders neerleggen in de bibliotheek?

In de bibliotheek is weinig ruimte om folders van andere instellingen neer te leggen. Daarom hebben wij regels opgesteld voor folders van anderen. U ziet dan meteen of wij uw folders kunnen neerleggen. Posters van andere instellingen hangen wij nooit op.

Onze regels

Wat leggen wij neer?

 • De folders zijn van niet-commerciële instellingen uit de gemeentes Leidschendam-Voorburg en Rijswijk
 • Ze gaan over culturele activiteiten binnen de gemeentes: tentoonstellingen, concerten, theatervoorstellingen, open dagen
 • Ze gaan over taal- en inburgeringscursussen binnen de gemeentes
 • De inhoud is actueel
 • De folders hebben geen politiek of religieus karakter
 • Folders van de Gemeente en van samenwerkingspartners* plaatsen we als er voldoende ruimte is in de folderrekken

Wat niet?

 • Posters van derden
 • Folders die door de afmetingen niet in de daarvoor bestemde rekken passen
 • Activiteiten van wijkverenigingen
 • Materiaal van commerciële organisaties en particulieren
   

* Dit zijn onze samenwerkingspartners:

 • Archeologische Werkgroep Leidschendam
 • Archeologische Werkgroep Rijswijk
 • CJG Leidschendam-Voorburg
 • CJG Rijswijk
 • Fox AOB
 • Gemeentearchief Delft/Rijswijk/RHI
 • Gemeentearchief Den Haag/Leidschendam-Voorburg
 • Het Veur TheaterHistorische Vereniging Rijswijk
 • Historische Vereniging Voorburg
 • ID college/laaggeletterdheid
 • Molen de Salamander
 • Molen de Vlieger
 • Museum Hofwijck
 • Museum Rijswijk
 • Museum Swaensteyn
 • De Rijswijkse Schouwburg
 • Roc Mondriaan/laaggeletterdheid
 • Sport en Evenementen Haaglanden
 • Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg
 • Stichting De Blauwe Tram
 • Stichting lezen en schrijven
 • Stichting Mooi Voorburg
 • Stichting Open Monumentendag Leidschendam-Voorburg
 • Stichting Trias
 • Theater Ludens
 • Vereniging Erfgoed Leidschendam
 • Vrijwilligerspunt
 • Welzijn Rijswijk
 • WoeJ

Kan ik documenten scannen in de bibliotheek?

Ja, in de locaties Leidschendam, Rijswijk en Voorburg is een mogelijkheid om te scannen. 

Kan ik een fax versturen in de bibliotheek?

Nee, in geen van de locaties van de Bibliotheek aan de Vliet is een mogelijkheid om te faxen. 

Kort overzicht van regels en prijzen

 • Een bibliotheekpas van de Bibliotheek aan de Vliet
  - kost € 18,00 voor volwassenen van 26 tot en met 64 jaar (voor 3 maanden) of € 43,00 (voor 1 jaar)
  - kost € 18,00 voor leners van 18 tot en met 25 jaar of van 65 jaar en ouder (voor 3 maanden) of € 43,00 (voor 1 jaar)
  - is gratis voor leners tot 18 jaar en voor houders van een geldige Ooievaarspas

 • Nieuwe leden betalen €2,50 inschrijfkosten.
 • Bij inschrijving wordt om legitimatie gevraagd van de persoon die zich inschrijft. Dat geldt ook voor kinderen.
 • Bij inschrijving van jeugdleners tot en met 13 jaar wordt aan een ouder (of verzorger) gevraagd een aanvraagformulier in te vullen
 • Bij uw inschrijving kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:
  - u betaalt per pin in de bibliotheek (niet in Stompwijk).
  - u vult een machtigingsformulier in voor een automatische incasso van het contributiebedrag (u ontvangt daarop jaarlijks een korting van € 2,50)
  - ook kunt u zich inschrijven via de website (u ontvangt dan eenmalig een korting van € 2,-)

 • Uw nieuwe pas kan direct worden gebruikt.
 • Leners van 18 jaar en ouder krijgen circa zes weken voor het verstrijken van de geldigheid van de lenerspas een rekening toegezonden om het abonnement voor een termijn van 12 maanden verlengen
 • Na het eerste jaar wordt het abonnement van één jaar automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. De contributie dient jaarlijks vooraf te worden betaald.
 • Het abonnement voor onbepaalde tijd kan door de lener op ieder moment, met een opzegtermijn van één maand, worden beëindigd. Teveel betaalde contributie, minus het bedrag van openstaande registraties, wordt teruggestort op het rekeningnummer van de lener.
 • Door middel van een uitschrijfformulier kan het abonnement worden opgezegd. Het uitschrijfformulier kunt u downloaden en het is verkrijgbaar in de bibliotheek.
 • U kunt maximaal 15 materialen op uw pas meenemen, met daarbinnen maximaal 5 leengeldvrije dvd's.
 • Op een jeugdpas kunnen alleen jeugdmaterialen worden geleend.
 • Boeken, cd-roms en dvd's lenen is gratis, voor materialen als toptitels en hit-dvd's betaalt u leengeld (zie de prijzen).
 • De uitleentermijn van de meeste materialen is 4 weken; Toptitels, dvd’s en blu-rays worden uitgeleend voor 2 weken en hit-dvd’s/blu-rays, worden uitgeleend voor 1 week. U kunt bij het uitleenpunt een bon printen waarop de terugbrengdatum wordt vermeld.
 • Als u materialen langer leent dan de uitleentermijn betaalt u te-laatgeld.
 • U kunt materialen maximaal twee keer met één leentermijn verlengen. Indien van toepassing betaalt u opnieuw leengeld.

Een compleet overzicht van alle regels en prijzen van de bibliotheek vindt u in het reglement:

Wat is het bankrekeningnummer van de bibliotheek?

Het bankrekeningnummer van de Bibliotheek aan de Vliet is:

IBAN: NL36 RABO 0166819522

BIC: RABONL2U

U vindt deze en andere gegevens bij 'Overige gegevens'. 

Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype

Mijn vraag staat hier niet bij, wat nu?

Vul het contactformulier in, stuur een mail met uw vraag naar secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl, bel naar 070 2400250 of kom langs in een van de locaties.