Bij de Bibliotheek aan de Vliet zijn rond de vijftig medewerkers in dienst. Daarnaast maakt de bibliotheek gebruik van de inzet van vrijwilligers voor specifieke taken. De bibliotheek kan niet zonder deze vrijwilligers! Dankzij hun inzet is een groot aanbod van activiteiten mogelijk.

Op deze pagina krijgt u een overzicht met een korte omschrijving van alle vrijwilligersfuncties die er zijn bij de Bibliotheek aan de Vliet. Voor sommige functies zijn nog extra vrijwilligers nodig. Draagt u het werk van de bibliotheek een goed hart toe? Dan komen wij graag met u in contact!

Als vrijwilliger levert u een belangrijke bijdrage aan het werk van de bibliotheek. Daarnaast komt u als vrijwilliger in contact met de andere vrijwilligers en met de mensen voor wie u zich inzet. Dat maakt vrijwilligerswerk nog leuker en gezelliger. 

Bibliotheek aan Huis

Bibliotheek aan Huis is een speciale bezorgservice voor iedereen die door leeftijd, een langdurige ziekte of handicap niet meer in staat is zelf naar de bibliotheek te komen.

Als vrijwilliger voor Bibliotheek aan Huis bezoekt u de mensen thuis zodat zij kunnen vertellen wat voor boeken zij het liefst lezen en welke andere materialen zij willen lenen. Vervolgens brengt u regelmatig nieuwe materialen bij deze mensen thuis.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u meer weten over Bibliotheek aan Huis of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact met ons op. 

Filmhuis Rijswijk

Elke dinsdagmiddag en de laatste zaterdagmiddag van de maand zijn er filmvoorstellingen bij het Filmhuis Rijswijk.

Als vrijwilliger van het Filmhuis heeft u een belangrijke rol. U ontvangt de bezoekers, controleert de toegangskaarten en verzorgt de koffie en de thee in de pauze van de film. Verder bedient u de afspeelapparatuur en u zit in de zaal tijdens de film. Voorafgaand aan de film houdt u een kort welkomstwoord en vertelt iets over de inhoud van de film.

Op de laatste zaterdagmiddag van de maand is er vóór de film een lunchlezing. Terwijl de bezoekers van de film genieten van hun lunch, houdt een medewerker van de Filmkrant.Live een inleiding over de film die de bezoekers die middag gaan zien. Als Filmhuisvrijwilliger verzorgt u samen met een medewerker van de bibliotheek de lunch. De belegde broodjes worden geleverd door een extern bedrijf.

Als vrijwilliger bent u een vertrouwd gezicht voor de grote groep vaste bezoekers van het Filmhuis.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lijkt het u leuk om vrijwilliger te worden bij het Filmhuis? Neem dan contact op met Irene van der Harst.

Servicepunt Stompwijk

In het dorpshuis in Stompwijk heeft de Bibliotheek aan de Vliet een servicepunt waar de inwoners boeken kunnen lenen. 

Als vrijwilliger voor dit servicepunt helpt u bij het zoeken en reserveren van boeken, uitlenen, innemen en opruimen. U heeft een gastvrije houding en beschikt over enige computerervaring om bezoekers te kunnen helpen. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op dit moment kunt u zich niet aanmelden als vrijwilliger voor het servicepunt in Stompwijk. Zodra wij op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers, dan maken wij dat hier kenbaar.

Transport - chauffeur

De bestelauto van de Bibliotheek aan de Vliet rijdt dagelijks een route langs de vijf bibliotheeklocaties: Leidschendam, Rijswijk, Stompwijk en Voorburg.

Als vrijwillige chauffeur bent u het visitekaartje van de bibliotheek. U weet feilloos en veilig de snelste weg te vinden, om op tijd uw vracht af te leveren of op te halen. Ook weet u de bestelauto slim te laden, zodat u zo efficiënt mogelijk werkt. U laadt de wagen met rolcontainers en vervoert de materialen tussen de locaties. Daarnaast rijdt u ook naar basisscholen voor het brengen en halen van leskisten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op dit moment kunt u zich niet aanmelden als vrijwillige chauffeur. Zodra wij op zoek zijn naar nieuwe chauffeurs, dan maken wij dat hier kenbaar.

Voorlezen op maat

Soms ontbreekt de tijd om regelmatig voor te lezen op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen.

Als vrijwilliger van Voorlezen op maat zorgt u voor regelmaat bij het voorlezen in de groep. U wordt gekoppeld aan een vaste instelling, afhankelijk van uw voorkeur: voorlezen voor peuters of voor kleuters en locatie. Op een vast tijdstip gaat u - wekelijks of tweewekelijks - voorlezen in de groep. De kinderen kijken zo uit naar het voorleesmoment en ontwikkelen een band met u.

De bibliotheek coördineert het project en zorgt voor begeleiding van de vrijwilligers. Jaarlijks vindt een ontmoetingsdag plaats en wordt gezorgd voor deskundigheidsbevordering. De bibliotheek geeft ook tips bij het uitzoeken van goede voorleesboeken. Boeken, vertelplaten en eventueel ondersteunende knuffels kunnen in de bibliotheek geleend worden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lijkt het u leuk om af en toe voor te lezen op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal in Leidschendam, Rijswijk of Voorburg? Neem dan contact op met Ingrid Naaktgeboren.

Taalvisite vrijwilliger

Taalvisite is een project van de Bibliotheek aan de Vliet dat zich richt op het verkleinen van taalachterstand bij gezinnen met kinderen tussen de twee en twaalf jaar.

Als vrijwilliger ga je vijftien weken, één keer per week één uur lang, bij een gezin ‘op visite’. Je leest de kinderen voor en onderneemt allerlei taalactiviteiten met als inzet het stimuleren en bevorderen van taalontwikkeling en leesplezier. Essentieel is dat er ook geïnvesteerd wordt in de taal- en leesvaardigheid van de ouders. Ouders worden gestimuleerd om hun kinderen actief te helpen.

Het zijn veelal gezinnen met Nederlands als tweede taal. Scholen en peuterspeelzalen melden de kinderen en gezinnen aan voor een Taalvisite. 

----------------------------------------------------------------

Meer informatie of meteen aanmelden? Neem dan contact op met Isabel Tirado.

Taalhuisvrijwilliger

Als Taalhuisvrijwilliger informeert u de taalvrager over het taalaanbod in de regio. U verwijst hen actief door naar de juiste taalorganisatie.

Daarnaast maakt u de taalvrager wegwijs in het aanbod van het Taalhuis en geeft u uitleg over de digitale oefenprogramma's op de computers. Samen met de taalvragers leest u een boek of krant tijdens de leesclubs in de bibliotheek.

De wensen en behoeften van de taalvragers noteert u in een logboek, zodat wij de dienstverlening nog meer kunnen verbeteren.

----------------------------------------------------------------

Meer informatie of meteen aanmelden? Neem dan contact op met Sevda Scoop.

Taalmaatje

Als Taalmaatje helpt u een taalvrager met de Nederlandse taal, een-op-een of in een kleine groep. U spreekt één keer per week af in de Bibliotheek aan de Vliet, thuis bij de taalvrager of elders. Daarnaast herkent u de wensen en behoeften van de taalvrager en speelt hierop in.

U werkt als Taalmaatje in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

----------------------------------------------------------------

Meer informatie of meteen aanmelden? Neem dan contact op met Isabel Tirado.

Taalcafévrijwilliger

Het Taalcafé is een plek waar iedereen op een prettige, gezellige manier gratis de Nederlandse Taal kan leren.

Als Taalcafévrijwilliger bent u de gastheer/-vrouw van het Taalcafé. U bereidt de bijeenkomst inhoudelijk voor en begeleidt het Taalcafé door onderwerpen te introduceren en de gesprekken te sturen.

----------------------------------------------------------------

Meer informatie of meteen aanmelden? Neem dan contact op met Hilde Stigter.