Nieuw lid voor de Raad van Toezicht

terug naar werken bij ...

De Bibliotheek aan de Vliet verzorgt het bibliotheekwerk in Leidschendam, Stompwijk, Voorburg en Rijswijk. De bibliotheek ontwikkelt zich steeds meer van een klassieke bibliotheek naar een sociaal-maatschappelijke bibliotheek. Een bibliotheek die zich bezighoudt met de persoonlijke ontwikkeling van mensen, zodat zij mee kunnen (blijven) doen aan de samenleving. In januari 2023 ontstaat een vacature:

Raad van Toezicht (RvT)

Als lid van de Raad van Toezicht (RvT) draag je de bibliotheeksector een warm hart toe. Een kans voor wie zich wil ontwikkelen als toezichthouder en graag functioneert in een enthousiast team van zes toezichthouders. De functie van RvT-lid is onbezoldigd.


TAKEN

 • De RvT houdt toezicht op de directeur/bestuurder in het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Het gaat daarbij om wettelijke en maatschappelijke taken, maar ook om de belangen van iedereen die bij het werk van de bibliotheek is betrokken.
 • De RvT heeft een aantal formele taken, zoals de benoeming van de directeur/bestuurder en van de accountant, het goedkeuren van de (meerjaren)begroting en van de jaarrekening en het jaarverslag.
 • Daarnaast is de RvT een klankbord voor de directeur/bestuurder.
 • De RvT vergadert vier tot vijf keer per jaar. 
 • Verder is er jaarlijks een gezamenlijke bijeenkomst met het managementteam en de ondernemingsraad.

PROFIEL

 • Vooral belangrijk zijn enthousiasme en affiniteit met het doel en de maatschappelijke functie van de bibliotheek in Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.
 • Een nieuw RvT-lid met kennis en ervaring op het gebied van HR en arbeidsrecht zou het huidige team toezichthouders kunnen verrijken, maar dit is geen vereiste.
 • Een lid van de RvT mag niet in dienst van de Bibliotheek zijn en geen functie bekleden bij het lokale of provinciale bestuur.
 • Ook mag geen sprake zijn van externe belangenverstrengeling.

REACTIES

Reacties, voorzien van motivatie en cv, zien we graag uiterlijk 2 oktober 2022 tegemoet onder vermelding van ‘vacature RvT’.

E-mail: secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl


BELANGSTELLING

Heb je belangstelling voor deze uitdagende en leuke functie midden in de maatschappij? Dan kun je voor meer informatie terecht bij:

 • Gerard Hendriks (directeur/bestuurder) via 06-51742944
 • Erica Reddingius (RvT-lid) via 06-22570222


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.