Armoede-project

Maak armoede bespreekbaar

Aan de hand van 7 jeugdboeken neem je jouw klas mee langs verschillende vormen van armoede. In het project staat het boek Adres onbekend van Susin Nielsen centraal, dat voorgelezen wordt in de klas.

Het project Armoede bestaat uit 8 lessen en kan naar behoefte uitgebreid worden met lessen leesbegrip over Adres onbekend. Hiervoor zijn ideeën toegevoegd in de lesbrief. Tijdens de eerste les introduceert u 6 andere boeken die een aspect van armoede behandelen. De leerlingen 'adopteren' in groepjes een boek (op basis van hun leeservaring en leesniveau) en maken opdrachten.

Tussendoor zijn er klassikale lessen. Aan het eind van het project komt alles samen in een presentatie aan de andere leerlingen. 

Wat levert het project armoede op?

Door het project ervaren leerlingen wat het betekent om arm te zijn. De leerlingen gaan op onderzoek en leven zich in in de personages van de boeken. Door het maken van opdrachten en het geven van een presentatie, maken leerlingen zich het onderwerp 'meer eigen' dan bij een klassikale les.

Door te praten met elkaar over 'wat armoede nou is' en elkaar aan te vullen, ontstaat er naast kennis ook empathie. Het lezen van boeken wordt betekenisvol door de combinatie van leren, lezen, praten en samenwerken!

Doelen

  1. Je maakt armoede bespreekbaar in je klas, leerlingen krijgen meer empathie, begrip en respect voor elkaar

  2. Klassikaal werk je aan leesbegrip, leesplezier, presenteren en samenwerken

  3. Leerlingen leren over solidariteit (burgerschap) en mensbeeld en identiteit (mens & maatschappij)

 

 

De jeugdboeken voor het lespakket

Aan de hand van onderstaande jeugdboeken neem je de kinderen mee langs verschillende soorten armoede.

Bestellen

Bestel het Armoede lespakket

Je schaft als instantie het lespakket aan exclusief boeken* voor € 30,00 (excl. btw). Je ontvangt:

  • Een gedrukte lesbrief (voor jezelf)
  • 6 verschillende boekopdrachten voor de leerlingen

*Let op: de boeken van het project bestel je zelf via je boekhandel. Voor scholen binnen Leidschendam-Voorburg en Rijswijk bestaat er de mogelijkheid om het lespakket te lenen samen met de boeken.

Bestel het via ons aanvraagformulier

Leen de Armoede leskist*

Let op: Dit is alleen mogelijk binnen de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

Als school binnen Leidschendam-Voorburg en Rijswijk heb je een extra mogelijkheid, namelijk om een leskist inclusief de boeken te lenen.

Je ontvangt bij het lenen naast de gedrukte lesbrief en 6 boekopdrachten voor de leerlingen ook de bijbehorende boeken. Een leskist lenen kost € 30,00 (excl. btw).

De leentermijn voor de leskist incl. boeken bedraagt 10 weken.

Leen de leskist via onze webshop

  

Reacties op project Armoede

Ik kan niet wachten om het boek Adres Onbekend te lezen

— Leerling groep 8, Rijswijk

In de leskist vind je de waarheid over armoede. In het boek staan verhalen over armoede, en je komt ook meer te weten door het doen van opdrachten zoals actieposters maken en vloggen.

— Eline, educatiemedewerker de Bibliotheek aan de Vliet

Ons streven is dat alle kinderen in Rijswijk goede kansen krijgen. Dat geldt zeker voor onderwijs. Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen komt jongeren ook op latere leeftijd ten goede. Maar het geldt ook voor andere dingen. Door armoede kunnen sommige kinderen niet aan activiteiten deelnemen die geld kosten. Dat willen we graag voorkomen. We moeten als college de aandacht vasthouden voor dit onderwerp’ 

— Wethouder Johanna Besteman, Rijswijk.

De kist zit vol met boeken die de kinderen bekend moeten maken met armoede. De meeste kinderen die in armoede leven, schamen zich daarvoor. Dat moet niet nodig zijn. Wij willen dat het bespreekbaar wordt. En daar geeft deze leeskist een goede aanzet toe. We zijn trots dat wij als eerste deze kist mogen lenen

— Wilma, leerkracht Rijswijk

De Rabobank is een coöperatieve bank en wij zijn blij dat we dit project mede mogelijk gemaakt hebben. Wij zien onze bijdrage als een coöperatief dividend. Een deel van de winst die de Rabobank maakt, wordt weer aangewend in maatschappelijke projecten. En daar is de Leskist een schoolvoorbeeld van.

— Rabobank Rijswijk

Samenwerking

Dit project is tot stand gekomen op initiatief van Alivio Advies en met behulp van een subsidie van Rabobank Ledenraad regio Den Haag. Het project is gemaakt door de Bibliotheek aan de Vliet.