Reglement

Het reglement hoort bij een lidmaatschap van de Bibliotheek aan de Vliet.
De prijzen en regels in dit reglement gelden voor één jaar. Wijzigingen worden tenminste een maand van tevoren in alle bibliotheeklocaties bekend gemaakt.

Lidmaatschap

Het abonnement wordt na één jaar automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Het abonnementsgeld betaalt u vooraf. Het abonnement voor onbepaalde tijd heeft een opzegtermijn van één maand. Te veel betaald abonnementsgeld betalen wij terug.

U kunt opzeggen door middel van het uitschrijfformulier op de website of in de bibliotheek.

Gevolgen van niet op tijd doorgeven van eventuele adreswijzigingen zijn voor uw eigen rekening.

U ontvangt circa zes weken voor het verlopen van het abonnement een betalingsbericht. Na ontvangst van de betaling verlengen wij uw lidmaatschap. Uw huidige bibliotheekpas blijft geldig.

Inschrijving

 • Om materialen te lenen, schrijft u zich in als lid van de Bibliotheek aan de Vliet.
 • U kunt alleen inschrijven met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsdocument).
 • De eenmalige inschrijkosten zijn € 2,75.
 • Kinderen t/m 13 jaar die zich zonder ouder komen inschrijven, hebben een door ouder/verzorger ingevuld formulier 'aanvraag lenerspas voor minderjarige' bij zich.
 • Het abonnement loopt tot drie of twaalf maanden na de datum van inschrijving.
 • Houders van een geldige Ooievaarspas betalen alleen € 2,75 inschrijfkosten.
 • Leden die via automatische incasso betalen, krijgen jaarlijks een korting van € 2,75.

Bibliotheekpas

 • Met uw bibliotheekpas kunt u in alle locaties van de Bibliotheek aan de Vliet materialen lenen.
 • Daarnaast heeft u uw bibliotheekpas nodig om gebruik te maken van onze diensten, zoals de computer, de printer en het kopieerapparaat.
 • U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw bibliotheekpas.
 • Bij verlies of diefstal van uw bibliotheekpas blokkeert u deze zelf via de website van de bibliotheek. Of u komt naar de bibliotheek. Met een geldig identiteitsbewijs heft u de blokkering weer op.
 • Voor € 2,75 koopt u een nieuwe bibliotheekpas. U heeft hiervoor een geldig identiteitsbewijs nodig.

Gebruik van geleende materialen

Voor u materialen leent, graag controleren of ze niet beschadigd zijn. Als u beschadigingen ziet, meldt u dit bij een medewerker. U bent aansprakelijk voor beschadiging en verlies van materialen. Eventuele vervangingskosten berekenen wij aan de hand van de nieuwprijs en de ouderdom van het materiaal.

Als u materialen kwijt bent of beschadigd heeft, geeft u dit aan ons door. Wij brengen vervangingskosten en eventuele te-laat-gelden in rekening. Vindt u het verloren materiaal toch terug, dan mag u het houden. Wij betalen de kosten niet terug.

De bibliotheek is niet aansprakelijk voor beschadiging aan uw apparatuur bij het gebruik van bibliotheekmaterialen. De bibliotheek is ook niet aansprakelijk voor verlies van spullen die u in boeken of andere materialen achter laat bij inlevering.

Privacyverklaring

De Bibliotheek aan de Vliet houdt een bestand met persoons- en leengegevens van gebruikers. Deze gegevens gebruiken wij voor de leenadministratie. De Bibliotheek aan de Vliet gebruikt het bestand ook om:

 • producten en diensten van de bibliotheek te verbeteren en uit te bereiden.
 • u zo goed mogelijk te adviseren en aan uw persoonlijke belangstelling tegemoet te komen.

Uw e-mailadres gebruikt de bibliotheek voor het versturen van inleverattenties, reserveringsberichten, herinneringen en de nieuwsbrief. U kunt u op ieder moment afmelden voor de e-mails.

Het automatiseringssysteem van de bibliotheek houdt standaard uw leenhistorie bij. Op uw verzoek schakelen wij dat uit. U hebt het recht uw gegevens in te zien, te (laten) veranderen of te (laten) verwijderen. U kunt uw gegevens op onze website in zien via 'Mijn bibliotheek'.

Uw gegevens geven wij nooit aan derden door. De enige uitzondering is de wettelijke bevoegdheid van politie en justitie. Zij kunnen gegevens opeisen bij de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Verblijf in de bibliotheek

 • Op het moment dat u de biblitoheek binnenkomt, geeft u vooraf al toestemming voor een eventuele tassencontrole bij het verlaten van de bibliotheek.
 • Uw gedrag mag andere bezoekers niet hinderen.
 • Roken, alcohol- en drugsgebruik zijn verboden.
 • Hulp- of geleidehonden zijn welkom in de bibliotheek, andere huisdieren niet.
 • Het is niet toegestaan om met meer dan twee personen achter één computer te zitten.
 • Het bezoeken van extremistische, pornografische en racistische websites is verboden.
 • De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.
 • De bibliotheek maakt gebruik van cameratoezicht.
 • De medewerkers van de bibliotheek kunnen u op uw gedrag aanspreken.
 • Aanwijzigingen van medewerkers moeten altijd worden opgevolgd.

Overige bepalingen

De toegang tot de bibliotheek wordt u voor bepaalde of onbepaalde tijd verboden bij:

 • herhaaldelijk overtreding van dit regelement
 • ordeverstoring in de bibliotheek
 • hinderlijk gedrag in de bibliotheek

Het toegangsverbod ontvangt u schriftelijk. De bibliotheek stelt de politie hiervan op de hoogte. Van diefstal of ander gedrag dat daartoe aanleiding geeft, doet de bibliotheek altijd aangifte bij de politie.