Missie

De bibliotheek stimuleert verbeeldingskracht en is een onmisbare schakel voor een vitale samenleving.

1. We stimuleren verbeeldingskracht door het bieden van de juiste context. 

  • We maken kennis, informatie, kunst, literatuur en cultuur toegankelijk;
  • we wijzen de weg naar betekenisvolle partijen of informatiebronnen;
  • we faciliteren een leven lang leren.

2. We leveren een bijdrage aan een vitale samenleving door mensen, organisaties en kennis te verbinden.

  • We zijn op de hoogte van de behoeften van de inwoners van het werkgebied;
  • we hebben speciale aandacht voor kinderen en kwetsbare groepen;
  • we vormen met onze partners het maatschappelijke hart van de samenleving;
  • we zorgen voor geestelijke wellness.