De Bibliotheek aan de Vliet is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De regering stimuleert giften aan culturele instellingen. Een gift aan de bibliotheek kan daardoor een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting.

Uw vrijwillige bijdrage aan de bibliotheek kunt u overmaken op rekeningnummer NL36 RABO 0166 8195 22 t.n.v. de Bibliotheek aan de Vliet en o.v.v. Donatie.

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op de officiële ANBI website of op de website van de belastingdienst. 

 

Missie en visie

De Bibliotheek aan de Vliet biedt de inwoners van Leidschendam-Voorburg en Rijswijk de mogelijkheid tot zelfontplooiing, verbeelding en ontwikkeling en levert een bijdrage aan de maatschappelijke samenhang in haar werkgebied.

De Bibliotheek aan de Vliet is een laagdrempelige ontmoetingsplaats met een actuele en aansprekende collectie boeken en andere media (reëel en virtueel) en een gevarieerd educatief, informatief en cultureel activiteitenprogramma. De locaties van de Bibliotheek aan de Vliet zijn voor iedereen vrij toegankelijk en bieden een prettige omgeving om andere mensen te ontmoeten en om inspiratie op te doen. De Bibliotheek aan de Vliet bevordert leesplezier en is informatievaardig, klantgericht en neutraal. Zij is onderdeel van het landelijke netwerk van bibliotheken en is gecertificeerd.

De Bibliotheek aan de Vliet biedt haar diensten zowel rechtstreeks aan gebruikers aan, als indirect, via instellingen en samenwerkingspartners. Zij is een betrouwbare samenwerkingspartner.

De Bibliotheek aan de Vliet hanteert de Richtlijn voor basisbibliotheken en ziet zich dan ook als:

 • warenhuis van kennis en informatie
 • centrum voor ontwikkeling en educatie
 • encyclopedie van kunst en cultuur
 • inspiratiebron voor lezen en literatuur
 • podium voor ontmoeting en debat

Voor het uitoefenen van haar kernfuncties onderhoudt De Bibliotheek aan de Vliet een subsidierelatie met de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Zij is een partner voor de gemeenten voor het uitvoeren van gemeentelijk beleid.

De Bibliotheek aan de Vliet inspireert en informeert! 

Beleidsplan 2013 - 2016

Eind 2012 heeft de Bibliotheek aan de Vliet een beleidsplan opgesteld voor de periode 2013 - 2016. Bekijk hieronder de speerpunten en de samenvatting van het beleidsplan.

Contactgegevens

Naam: Stichting de Bibliotheek aan de Vliet

Postadres: Postbus 601, 2270 AP Voorburg

Telefoon: 070 - 240 0 250

E-mail: secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl

IBAN: NL36 RABO 0166 8195 22

BIC: RABONL2U

KvK-nummer: 41149795

BTW nummer: NL0028.13.531.B01

RSIN-nummer: 002813531

Raad van Toezicht

De Bibliotheek aan de Vliet heeft een Raad van Toezicht. Binnen de Raad van Toezicht worden de uitgangspunten van Cultural Governance toegepast. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Mevrouw E.Y. Bogerman
 • De heer L.F.F. Casteleijn
 • De heer F.A. van Hemert
 • Mevrouw C.C. Kliphuis
 • De heer dr. F.B.F.M. Schiphorst
 • De heer K. Tap

De Bibliotheek aan de Vliet hanteert de CAO openbare bibliotheken. De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.