Raad van Toezicht

De Bibliotheek aan de Vliet is een stichting die werkt volgens de landelijke Governance code Cultuur. Deze code gaat over goed bestuur, gedragscode en toezicht. De Bibliotheek heeft een Raad van Toezicht die 4 tot 6 keer per jaar bijeenkomt.

De leden van onze Raad van Toezicht

De leden zijn onbezoldigde vrijwilligers, met diverse achtergronden, die zich vanuit betrokkenheid, interesse en verantwoordelijkheidsgevoel inzetten voor de bibliotheek.

Lo Casteleijn, voorzitter; gepensioneerd beleidsdirecteur ministerie van Defensie en nu betrokken bij de Adviesraad Internationale Vraagstukken en het Instituut Clingendael voor internationale betrekkingen.

Erica Reddingius-Dommering (aandachtsgebied HR); manager bij het Haaglanden Medisch Centrum (Westeinde, Bronovo en Antoniushove).

Willy de Waardt (aandachtsgebied juridisch); gepensioneerd, voorheen werkzaam bij de gemeente Rotterdam en bij Verus, koepelorganisatie in het onderwijs.

Stien Archie (aandachtsgebied financiƫn); werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, werkgroep van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Mirjam Hendriks (aandachtspunt nieuwe media en digitaal leren); zelfstandig adviseur en projectleider o.a. op twee Hogescholen.

Christine Kliphuis (communicatie, werknemersbelangen); schrijver, spreker en individueel schrijfcoach, lid van een Medisch-Ethische Toetsingscommissie (METC).