Besluitvorming toekomst bibliotheek uitgesteld

Gepubliceerd op: 14 januari 2020 13:00

Gisteravond kwam de Commissie Samenleving van de Gemeente Leidschendam-Voorburg bijeen om onder andere over de toekomst van de bibliotheek in Leidschendam-Voorburg te beslissen. De gemeenteraad had het college gevraagd om twee scenario’s uit te werken en die af te zetten tegen de huidige situatie.

Bij de opening van de vergadering maakte wethouder Astrid van Eekelen bekend dat ze de voorstellen richting de raadsleden terugneemt. Ze gaf aan meer tijd nodig te hebben om, mede naar aanleiding van alle burgerparticipatie, zich te beraden op alle suggesties. Ze wil eerst luisteren, inventariseren en analyseren. Vervolgens van de bibliotheek in Leidschendam-Voorburg een goede moderne plek maken om te studeren, boeken te lenen, deel te nemen aan activiteiten en cursussen te volgen. 

Het volgende is afgesproken:

  • Er wordt een plan opgesteld hoe de inwoners en organisaties kunnen participeren.
  • Op basis van de inbreng van de participatie worden opnieuw scenario's ontwikkeld waaruit een keuze door de Raad wordt gemaakt.
  • De bezuiniging is voorlopig van tafel. Het budget voor de bibliotheek wordt bepaald op basis van het uiteindelijke plan na de participatiebijeenkomsten.

De komende maanden zullen vooral in het teken staan van de start van het participatietraject en het vergaren van achterliggende informatie. Over het aandeel van de bibliotheek in dat traject worden nadere afspraken met de gemeente gemaakt. Tenslotte worden de toekomstplannen gemaakt en uitgevoerd.