BoekStartcoaches bij Centrum voor Jeugd en Gezin Rijswijk

Gepubliceerd op: 7 oktober 2021 14:38

Op woensdag 7 oktober ondertekenden Monique Seinen, regiomanager van Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZZHW) en Gerard Hendriks, directeur van de Bibliotheek aan de Vliet een samenwerkingsovereenkomst voor 3 jaar. Een BoekStartcoach van de bibliotheek is voortaan 3 uur per week aanwezig op het consultatiebureau in Rijswijk om ouders te stimuleren hun kind voor te lezen.

Belangrijke samenwerking

Met deze afspraak willen JGZZHW en de bibliotheek bereiken dat meer ouders bewust raken dat voorlezen zeer belangrijk is voor de (taal)ontwikkeling van hun kind. Beide partijen zijn zeer verheugd over deze belangrijke samenwerking.

BoekStartcoach

Een BoekStartcoach van de bibliotheek is voortaan 3 uur per week aanwezig op het consultatiebureau aan de P. van Vlietlaan 10 in Rijswijk. Het doel is om ouders te stimuleren hun kind voor te lezen.

Twee medewerkers van de bibliotheek volgden de landelijke opleiding tot BoekStartcoach. Zij leggen ouders het belang van voorlezen uit, hebben kennis van de taalontwikkeling van kinderen en geven boeken- en voorleestips en het gebruik van digitale prentenboeken en beantwoorden vragen.

Landelijk programma

BoekStart is een landelijk programma dat al sinds 2008 bestaat. Het is erop gericht zo vroeg en zo gericht mogelijk te informeren over het belang van voorlezen.
Voorlezen is van belang voor uitbreiding van de woordenschat, leesvaardigheid, taalontwikkeling en andere cognitieve vaardigheden. Maar voorlezen is vooral ook leuk en zorgt voor een goede band tussen kind en voorlezer!

BoekStart in Rijswijk

De gemeente Rijswijk, de Bibliotheek aan de Vliet en het JGZ werken samen om ouders te stimuleren vroeg te beginnen met voorlezen.

Naast de al bestaande BoekStartactiviteiten in de gemeente, zoals BoekStartbonnen voor een gratis jeugdlidmaatschap voor de bibliotheek + BoekStartkoffertje, de BoekStarthoek in de bibliotheek, BoekStart in de kinderopvang en een BoekStartcollectie op het consultatiebureau, is er nu dus elke week een BoekStartcoach aanwezig op het consultatiebureau.