Collegereeks Mens vs Machine

Gepubliceerd op: 27 oktober 2021 11:27

Oud Geleerd Jong Gedaan presenteert een collegereeks Mens vs. Machine. De colleges zijn toegankelijk voor alle geïnteresseerden en worden gehouden in de bibliotheek in Rijswijk.

Machines

Student/docent Nina van der Helm neemt je mee in een wereld die niet alleen bevolkt wordt door mensen, maar ook door de nodige machines. We komen langs de eerste stenen werktuigen, de stoommachine en de televisie. Wat hebben deze uitvindingen betekend voor de ontwikkeling van de mens? En hoe verandert de rol van de mens wanneer machines steeds meer kunnen?

Tweede helft collegereeks

In de tweede helft van de collegereeks bekijken we de mens zelf als een machine. Wat betekent deze kijk voor de geneeskunst? Tot slot eindigen we de collegereeks met een prangende vraag… nemen robots de wereld over?

Collegedata

De colleges zijn op 17 en 24 november en op 1 en 8 december

Koop je kaartje