De Bibliotheek, verbinder van mensen, kennis en verhalen; een nieuw beleidsplan 2021 – 2024

Gepubliceerd op: 30 november 2021 13:50

De samenleving verandert en daarom verandert de rol van de bibliotheek ook. In het nieuwe beleidsplan voor de periode tot en met 2024 verbindt de Bibliotheek aan de Vliet zich nog nadrukkelijker met maatschappelijke en educatieve uitdagingen in Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. De bibliotheek wil een integrerende en verbindende factor zijn voor alle inwoners en speciaal voor hen die extra steun en inspiratie nodig hebben.

Positieve bijdrage leveren

Onze samenleving wordt steeds veeleisender en veel mensen hebben op een of andere wijze behoefte aan (extra) ondersteuning. De rol van de bibliotheek is de laatste jaren steeds breder geworden. De Bibliotheek aan de Vliet wil een positieve bijdrage leveren aan het leven van de inwoners. Met collecties, cursussen, informatie en activiteiten, maar vooral door mensen met verschillende achtergronden en levensstijlen bij elkaar te brengen en door contact en kennisuitwisseling te bevorderen. Door de dialoog te stimuleren tussen mensen wil de bibliotheek bijdragen aan meer onderling begrip en verbondenheid.

Vijf hoofdthema’s

In het beleidsplan staan de vijf hoofdthema’s waar de bibliotheek zich de komende jaren sterk voor maakt: de geletterde samenleving, de kansrijke samenleving, de krachtige samenleving, de verbonden samenleving en de geïnformeerde samenleving.

Onze vestigingen zullen veel meer huiskamers worden van de inwoners, jong en oud. Onze activiteiten zullen zich de komende jaren richten op lezen, leesbevordering, aandacht voor taal, digitaal, cultuur en talentontwikkeling. Er is extra aandacht voor inwoners die ondersteuning nodig hebben of die in een belangrijke fase van hun ontwikkeling zitten.

Niet alleen, maar met anderen

Veel van de thema’s in het beleidsplan zijn te groot en te complex voor de bibliotheek om alleen aan te pakken. Dat kunnen we niet en dat willen we ook niet. We zien onszelf als onderdeel van de sociaal-educatief-culturele infrastructuur in onze gemeenten. Met andere organisaties (op het gebied van onderwijs, sociaal domein en cultuur) willen we de uitdagingen die er liggen aanpakken, gezamenlijk en met inbreng van ieders eigen kennis en expertise.

Meer weten

Het complete beleidsplan kun je hier lezen.

De medewerkers van de bibliotheek zijn trots op het beleidsplan en halen er veel inspiratie uit