Bibliotheek ondertekent Deal voor Noord

Gepubliceerd op: 21 december 2021 14:36

Bewoners en ruim 30 partners, waaronder de bibliotheek, zorginstellingen, scholen, woningcorporaties, sportverenigingen en politie, ondertekenden onlangs de Deal voor Noord. Zij zetten zich de komende 20 jaar extra in voor Leidschendam-Noord. Dat betekent: talentontwikkeling, meer mensen aan het werk, langer leren, een gezondere leefomgeving en meer verschillende huishoudens in de wijken.

Drie opgaven

Het programma Sterk voor Noord bevat drie opgaven, opgesteld samen met bewoners en partners. Met elkaar wordt er gewerkt aan het inlopen van achterstanden in onderwijs, financiële zelfredzaamheid en fijn en veilig wonen in de wijken Prinsenhof Hoog, De Heuvel Noord en Amstelwijk. Enkele voorbeelden van concrete projecten en activiteiten waar nu al met elkaar aan wordt gewerkt zijn: het optimaal inzetten van het taalaanbod in de wijken, het verminderen van de afvalproblematiek en inzet op meer tijd op school doorbrengen.

Aansluiting bij beleidsplan bibliotheek

Namens de Bibliotheek aan de Vliet zette directeur Gerard Hendriks (foto) zijn handtekening onder de Deal voor Noord. Daarmee is de bibliotheek een van de partners van het langlopende programma Sterk Voor Noord.

De ambities van de Deal voor Noord passen bij het nieuwe beleidsplan van de bibliotheek. De vestiging in Leidschendam gaat dienen als  huiskamer van de wijk en de bibliotheek gaat inwoners ondersteunen die daar extra behoefte aan hebben. Jong en oud. Door te werken aan lees- en taalbevordering in het onderwijs en in de kinderopvang. Door lees- of digitale vaardigheden van volwassenen te versterken. Door mensen wegwijs te maken in de digitale informatiewereld of door ze een kans te geven hun talenten te ontwikkelen en te tonen.

Dit alles doet de bibliotheek in nauwe samenwerking met 30 andere organisaties en uiteraard met de inwoners. Gerard Hendriks: “We geloven dat deze aanpak een succes kan worden en daarom committeert de bibliotheek zich graag voor langere tijd aan Sterk voor Noord.”

Optimisme, ambitie en betrokkenheid

De kracht van het programma zit volgens wethouder Juliette Bouw in het optimisme. “Niet de problemen staan centraal, maar juist de kansen en ontwikkelingsmogelijkheden van de wijken die optimaal benut gaan worden. Met elkaar erkennen we dat er uitdagingen zijn. Daarom ben ik zo blij met de officiële start van dit programma. Dit is een mooie stap naar een nog betere samenwerking en stevige resultaten.”

Het einddoel is dat de drie wijken in 2041 op hetzelfde gemiddelde niveau scoren als de rest van Leidschendam-Voorburg. “Een programma dat 20 jaar loopt is uniek voor onze gemeente. Maar alleen met een gezamenlijke, langdurige, integrale aanpak kunnen we het einddoel bereiken”, aldus wethouder Bouw.

Uitvoeringsplannen

Het programmaplan Sterk voor Noord wordt de komende maanden door de samenwerkende partijen vertaald naar uitvoeringsplannen. In deze uitvoeringsplannen staan concrete acties die in een periode van 1 tot 4 jaar worden opgepakt.