Wethouder Bentvelzen biedt op feestelijke wijze nieuwe leskist over Armoede aan

Gepubliceerd op: 2 november 2021 15:55

Op het Rijswijks Lyceum kwam vrijdagochtend een goed gevulde leskist aan. De leskist ‘Kansrijk – doorbreek de cirkel van armoede’ zat boordevol boeken met dit thema als rode draad. Wethouder Larissa Bentvelzen overhandigt de leskist officieel aan de docenten van het Rijswijks Lyceum. Deze middelbare school start als eerste in Rijswijk met het project. Al eerder werd het project uitgerold onder de basisscholen in Rijswijk.

Foto: lokaalnieuwsonline

De leskist is ontwikkeld door de Bibliotheek en bevat lesmateriaal en dertig boeken rondom het onderwerp armoede. Het doel van het project is om armoede op een toegankelijke en laagdrempelige manier bespreekbaar te maken onder de jeugd. Larissa Bentvelzen las aan de aanwezige leerlingen een stuk voor uit een boek uit de leskist. Daarna startte zij een dialoog over armoede en kwam er een goed gesprek op gang.

Armoede bespreekbaar maken

Larissa Bentvelzen, wethouder Sociaal Domein, Jeugd, Participatie en Dierenwelzijn in Rijswijk, sprak vol enthousiasme over de nieuwe leskist van de Bibliotheek aan de Vliet:

“Armoede is een complex vraagstuk en heeft vaak vele oorzaken. Het beïnvloedt helaas de ontwikkeling van kinderen omdat ze thuis bijvoorbeeld geen rustige plek hebben om huiswerk te maken. Voor leerkrachten is het belangrijk om hier bewust van te zijn. Boeken en verhalen helpen om over armoede te praten. En door erover te praten wordt het onderwerp uit de taboesfeer gehaald en ontstaat al op jonge leeftijd meer begrip voor mensen en kinderen die in armoede leven”.

Armoede komt vaak voor

Waar we vaak niet bij stilstaan is dat er gemiddeld 2 á 3 kinderen per klas in armoede opgroeien. Armoede betekent in Nederland een huishouden dat leeft onder de zogenoemde ‘lage-inkomensgrens’. Vaak komt dit door grote veranderingen zoals echtscheiding, faillissement of ziekte. Soms is armoede lastig om te signaleren en vaak heerst er schaamte om erover te praten, of om hulp te vragen. Om die drempel omlaag te krijgen is deze leskist ontwikkeld voor middelbare scholieren.

Stichting Positive Minds vindt het belangrijk om het ‘lastige’ onderwerp armoede op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken. Zij is initiatiefnemer van dit project en gaf de opdracht aan de Bibliotheek om de leskist te ontwikkelen. Initiatiefnemer Rochelle Heerema zegt hierover:

“Kinderen kunnen er zelf niks aan doen dat ze opgroeien in armoede. Wel kunnen zij alle hulp goed gebruiken!”

Inleven in personages

De leskist is gevuld met dertig boeken en opdrachten voor in totaal acht lessen. Elke leerling kan in de kist iets van haar of zijn favoriete genres of onderwerpen vinden. Het project laat leerlingen ervaren wat het betekent om arm te zijn. De leerlingen gaan op onderzoek uit en ze leven zich in in de personages uit de boeken. Die gaan over kinderen die opgroeien in minder kansrijke omstandigheden. De personages komen door geldgebrek al vroeg in hun leven voor uitdagingen te staan. Het project draagt bij aan nieuwe kennis, empathie en ook aan leesvaardigheid, door betekenisvol lezen. Er wordt op drie leergebieden ingezet:

  • Burgerschap;
  • Mens & maatschappij;
  • Leesmotivatie & literaire competentie;

Kennis, begrip en respect

Johanna Besteman, wethouder Welzijn, Cultuur, Onderwijs & Wonen in Rijswijk, is ook erg te spreken over de leskist:

”De ontwikkeling van kinderen op jonge leeftijd is van grote invloed op hun verdere leven. Goed meekomen in het onderwijs zorgt ervoor dat kinderen ook mee kunnen doen in de samenleving. Je kunt het lezen van boeken wat dat betreft wel van levensbelang noemen. Want door het lezen van boeken, ontwikkelen leerlingen aan de hand van verhalen ook veel over zichzelf en stimuleert het om met elkaar over allerlei onderwerpen te praten. Zo ook over het onderwerp armoede dat niet zo maar een thema is dat actief wordt besproken. Daarom vind ik het erg goed dat leerlingen aan de hand van de leskist leren om gevoelige onderwerpen uit de taboesfeer te halen. Zodoende ontstaat er naast kennis ook meer begrip en respect voor elkaar”.

Armoede van dichtbij bekijken

Aan de hand van verschillende jeugdboeken neemt de docent de klas mee langs verschillende vormen van armoede. In het project staat het boek Adres onbekend van Susin Nielsen centraal. Naast het lezen van boeken en het werken aan opdrachten, kunnen middelbare scholieren een bezoek brengen aan de voedselbank, een tweedehandswinkel of een weggeefwinkel.

Met dank aan

Dankzij het initiatief van stichting Positive Minds en de financiële bijdragen van de gemeente Rijswijk, de Rotary club Rijswijk en de Diaconie van de Protestante gemeente Rijswijk, heeft de Bibliotheek dit project kunnen ontwikkelen. 


Aanbod basisscholen

Ook voor de basisscholen (groep 7/8) is een leskist beschikbaar die door de scholen in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg gratis kan worden geleend bij de Bibliotheek aan de Vliet.

Overige geïnteresseerden kunnen een lespakket (lesbrief met opdrachtenkaarten) kopen bij de Bibliotheek.

Koop het lespakket voor basisscholen (zonder de bijbehorende boeken)

Bestel Project Armoede (in onze webshop voor basisscholen) vanaf €32,50